A'dan Z'ye Tüm Ülkelerin ListesiAraştırma

Guyana Nüfusu, Tarihi Ve Bayrağının Anlamı

Guyana, Güney Amerika’da yer alan ülkelerden bir tanesidir. Karayip Denizi’ne kıyısı olan Guyana, resmi olarak İngilizce konuşulan bir ülkedir. İngilizcenin yanı sıra Guyana Kreyolu da konuşulmaktadır. Ancak bu dilin resmi geçerliliği bulunmamakta ve yerel halk tarafından konuşma dili olarak tercih edilebilmektedir. Ülkenin en büyük şehri olan Georgetown, ayrıca Guyana’nın başkenti olmaktadır.

Guyana’nın Nüfusu

Guyana’nın nüfusu, önceki sayımlardan elde edilen verilere dayanarak 2018 yılında 36.5 milyon olarak kayıtlara geçmiştir.  Nüfusun etnik dağılımına bakıldığında ise, çok fazla ırktan insanın bir araya gelindiği görülmektedir. Guyana halkının %43’ü Hint asıllıdır. Bunun yanı sıra %30’luk kısım Afrikalı ve %17’lik kısım melez kökenlidir. Geri kalan azınlık ise, yerli ve diğer gruplardan oluşmaktadır.

Guyana dini, anayasada belirtilmemektedir. Ancak halkın %50’lik kısmı Hristiyanlık dinini benimsemektedir. Hint kökenli insanların büyük bir bölümü, Hindu’dur. Ülke halkının %10’u İslam dinine inanmakta, %3’u ise tanrının varlığını reddetmektedir. Yerel halk, azınlık olarak etnik dinlere de inanmaktadır.

Guyana’nın Tarihi

Guyana’nın tarihi, eski zamanlara dayanmaktadır. Guyana, Avrupa ülkelerinin etkisi altında kalmıştır. Avrupa ülkeleri tarafından keşfedildiği zaman yerli halkın yaşadığı Guyana, sömürgecilik merkezi haline gelmiştir. Ülkeye hâkim olmak isteyen birçok ülkenin olması ve sömürgecilik hareketlerinin devam etmesi, bu ülkenin az gelişmiş olmasına neden olmuştur. Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin mücadele etmesine sebep olan Guyana toprakları, anca 1966 yılına gelindiğinde bağımsızlığını kazanmıştır.

Guyana bağımsızlığını 1966 yılında kazanmış olsa da, ülkenin yönetilmesini sağlayacak anayasa 1980 yılında oluşturulmuştur. Ülke, ekonomisini tarım ve bazı değerli materyallerin ihraç edilmesi ile sağlamaktadır. Günümüzde pek çok ülke ile sorunlarını çözen Guyana, verilere göre dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer almaktadır.

Guyana’nın Bayrağının Anlamı

Guyana’nın bayrağının anlamı, ülkenin durumu ile doğrudan bir ilişki içerisindedir. Bayrak, bağımsızlık yılı olan 1966 tarihinden beri kullanılmaktadır. Yeşil zemin üzerine soldan başlayacak şekilde iç içe üçgenler bulunmaktadır. Bayrağın anlamı, ülkenin istikrarlı bir hale gelebilmesi adına milletin azmi, ülkede yaşanacak güzel geleceği, ülkenin yer altı maden zenginlikleri, sınırda yer alan denizi ve nehri, halkın enerjisini temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Ülkenin bağımsızlığını almadan önceki ismi, dünya genelinde İngiliz Guyanası olarak bilinmekteydi. Ancak İngiltere’den ayrılıp bağımsız bir ülke haline gelinmesi ile birlikte, ülkenin ismi Guyana Kooperatif Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve yakın geçmişte yalnızca Guyana olarak anılmaya başlanmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu