Türk Dili ve Edebiyatı

Genç Kalemler Dergisi Hakkında Kısa Bilgi

Genç Kalemler Dergisi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncesinin Osmanlı devletini ayakta tutmayı başaramadığını gören Türk aydınları, Türk toplumunun bozulan moralini düzeltmek ve halka öz güven aşılamak için bir araya geldiler. Bu gençler halkın kullandığı dile yönelip, Türk tarihinin şanlı sayfalarını edebi eserlerde işleyerek yeni bir ekol başlattılar.

Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından çıkarılan “Genç Kalemler” dergisiyle milliyetçilik edebiyatta da başlamış olur. Dergide ilk defa Milli Edebiyat kavramı kullanılır. Millî bir edebiyat oluşturmak için önce dilin millileştirilmesi gerekmektedir. Bu amaç için Yeni Lisan anlayışı ortaya atılır. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma ve böylece yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları ortadan kaldırma amaçlanmıştır. Edebiyat dilinin o zamana kadar Arapça ve Farsçanın etkisinde “yapma bir dil” olduğunu savunan bu genç edebiyatçılar Servet-i Fününcuları ve Fecr-i Aticileri eleştirmiş, daha geniş halk kitlelerine seslenmek için “yeni lisan” anlayışını savunmuşlardır. Bu hareket, özellikle Ziya Gökalp’in katılımıyla edebiyatımızda hızla yayılmış ve gelişme göstermiştir.

11 Nisan 1911’de çıkan “Genç Kalemler” dergisinin başmakalesi “Yeni Lisan” başlığını taşır. Bu makalede Türkçenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği anlatılmış, genç sanatçıların bu dili kullanarak eser vermeleri gerektiği savunulmuştur.

Yeni Lisan Makalesi Maddeleri

» Arapça, Farsça tamlamalar ve gramer kuralları asla kullanılmayacak, bunların yerleşmiş olanları kalabilecektir.

» Halk dilinde yerleşmiş bulunan Arapça, Farsça sözcükler kullanılacak, bu dillerden yeni sözcükler alınmayacaktır.

» Arapça, Farsça sözcükler halkın telaffuz şekline göre yazılacak asılları dikkate alınmayacaktır.

» Yazı dilinde millî söz dizimi hakim olacaktır.

» Konuşma ve yazı dili. Türkçenin en olgun, en güzel şekli olan İstanbul Türkçesi olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu