Türk Dili ve Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Edebiyatı

Servet-i Fünun dergisi 1901 yılında kapatılınca, bu dergi etrafında toplanan şair ve yazarlar artık bir araya gelme imkanına sahip olamamışlardır.

Hatta basına uygulanan sansür yüzünden sanatçılar şiirlerini bile rahatça yayınlayamamışlardır.

1908 yılına kadar süren, edebiyatın bu fetret devri bu tarihte meşrutiyetin ilan edilmesiyle sona ermiştir.

Edebiyat aşığı gençler bir araya gelip edebî bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Bu gençler arasında Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Refik Halit, Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi vardı.

Fecr-i Ati, gerçekte bir edebî akım ya da edebî topluluk değildir.

Bu hareket yukarıda adı geçen edebiyata hevesli gençlerin yaptığı birkaç toplantıyla sınırlı kalmıştır.

Ancak gençlerin yetenekli olması, edebiyat dünyasının böyle bir toplantıdan haberdar olmasını sağlamıştır.

Fecr-i Ati, edebiyatımızda beyanname yayınlayan ilk topluluktur.

Bu beyannamede gençlerin o günün edebiyat dünyasına bakışını, edebî alanda yapmak istediklerini görüyoruz.

Bunlara göre kendilerinden öncekiler yeterince Batılı değillerdi. Öncekiler için edebiyat boş vakitleri değerlendiren güzel bir arkadaştı.

Fecr-i Aticiler Yapmak İstediklerini de Şöyle Maddeleştirdiler:

» Batı’yı günü gününe takip etmek, edebî çalışmalarına Batı’daki gelişmeler ışığında yön vermek

» Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin bir kütüphane kurmak

» Batıdaki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmak

» Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vererek halkı eğitmek

Yüksek ideallerle bir araya gelen gençler Fecr-i Ati’yi 1909’da kurdu. Ancak daha ilk ayda 31 Mart olayı yüzünden dağıldı ve bir daha bir araya gelemedi.

Fecr-i Aticiler kendilerinin ne kadar Servet-i Fünun’dan farklı olduğunu iddia etseler de onların devamı olmaktan kurtulamamışlardır.

Ortaya koydukları ürünlerin Servet-i Fünun’dan hiç farkı yoktur.

Grubun dağılmasından sonra Fecr-i Ati’nin anlayışını sadece Ahmet Haşim sürdürmüştür.

Belki Haşim de olmasa bu grubun adı pek duyulmazdı. Yakup Kadri, Refik Halit, Hamdullah Suphi daha
sonra Millî Edebiyata geçmişlerdir.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu