Türk Dili ve Edebiyatıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda sizler için Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir? konusunu derledik, Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir? yazımızı güzel bir anlatımla sizler için hazırladık. Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir? konusunu örnekleriyle birlikte okuyarak konusunu daha iyi anlayacaksınız. Fabl Nedir? Özellikleri Nelerdir? sayfamızı arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızda faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kişileri genellikle hayvan, bitki ve cansız varlıklar olan, ders verir nitelikli, kısa masalımsı öykülere fabl denir. Bu tür hikâyelerin kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. Hikâye kahramanı bu hayvanlar, kendi özelliklerini korumakla birlikte insan gibi konuşurlar. Fabl türünün başlıca özellikleri şunlardır:

» Fabllar hem nazım hem nesir biçiminde yazılır.

» Fabllar teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.

» Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık, özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi olumlu davranışlar çocuğa kazandırılabilir. Özellikle 8-12 yaş grubu çocuklar fabl okumaktan ve dinlemekten büyük zevk alırlar.

» Fablın sonunda her zaman bir ahlâk dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir.

» Fabllarda soyut konular, olay plânıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir. İnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur – korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü gibi çatışmalar; bu niteliklerin yakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilir.

» Kişilerin ve çocukların yakınlık duyduğu, sevdiği hayvanlar olduğu için fabllar, çocukların ilgisini çeker. Öykülemenin kısa oluşu da çocukların fabllara duyduğu ilginin bir başka sebebidir. Sıkmadan verilen öğütler, bu nedenle çocukların eğitiminde yararlı olur.

» Fabllar olay anlattıkları için çocukların ilgisini bir şiiri okumaktan ya da ezberlemekten daha çok çeker.

» Fabllar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir.

Fabl Türünün Ögeleri

Fabl türünün kişiler, olay, yer, zaman olmak üzere dört ögesi vardır:

Kişiler: Fablda olayı yaşayan kahramanlar hayvanlardır. Burada biri iyi ahlaklı tipi, diğeri ise kötü ahlaklı tipi temsil eden en az iki kahraman mevcuttur. Fabllarda ikinci derecede kişiler çok azdır, bazen yoktur. Kahramanlar arasında tilki varsa biz onu kurnaz insan yerine; aslan varsa cesaretine güvenen bir insan yerine koyarız. Yani fabllarda bazı hayvanlar belirli özelliklerle özdeşleşmiştir.

Olay: Fablın konusu insanın başına gelebilecek herhangi bir olaydır. Olay; kahramanın beğenme, istek, özlem, öfke, korku gibi tutkuya dönüşmüş duygularından doğar.

Yer: Fablda yer unsuru olayı yaşayacak hayvanın özelliğine göre düzenlenir ve çok ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmez. Olayın geçtiği mekânlar daha çok orman, dağ, ırmak kenarı gibi doğal hayatı yansıtan mekânlardır.

Zaman: Fabllarda olayın geçtiği zaman dilimi kronolojik bir sıra takip eder ve çok geniş değildir.

Fablın Bölümleri

Fabl serim, düğüm, çözüm ve öğüt olmak üzere dört bölümden oluşur.

Serim: Olayın türüne, çıkarılacak derse göre kişileştirilmiş hayvanlar ve çevre tanıtımının yapıldığı bölümdür.

Düğüm: Olay, o çevrede verilmek istenen derse göre gelişir. Kısa ve sık konuşmalar vardır. Hemen birkaç konuşma ile olay düğümlenir.

Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter. Fablın en kısa bölümüdür.

Öğüt: Ana fikir bu bölümde öğüt niteliğinde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi zaman sondadır. Kimi zaman da sonuç okuyucuya bırakılır. Bir bölüm olarak verilmez ve fablın tümüne sindirilir.

Dünya Edebiyatında Fabl

Fabl türüyle ilgili en eski ürünlere Doğu’da Hint edebiyatında Pançatantra masalları ile Kelile ve Dimne’de; Batı’da ise Aisopos (Ezop) masallarında rastlamak mümkündür. Özellikle de Beydeba tarafından yazılan Kelile ve Dimne bu türün ilk örneği kabul edilmektedir. Ayrıca Batı’da ilk fabl yazarı olarak kabul edilen Ezop düzenli olarak fabl yazıcılığının da başlatıcısı olarak kabul edilir. Ezop masallarını yeniden kaleme alıp manzum biçime getiren La Fontaine de bu türün önemli isimlerindendir.

Türk Edebiyatında Fabl

Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği XV. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılmış “Harname”dir. Bunun dışında XIX. yüzyılda Recaîzade Mahmut Ekrem, La Fontaine’den “Horoz ile Tilki, Kurbağa ile Öküz, Karga ile Tilki, Meşe ile Saz, Ağustos Böceği ile Karınca” gibi birçok çeviri yaparak bu alanda Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Cumhuriyet Dönemi’nde Orhan Veli de La Fontaine’den fabl çevirileri yaparak bu türün gelişimine katkıda bulunmuştur.

» Fabl Örneklerini görmek için linke tıklayın

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlginizi Çekebilecek Konuları

2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

LGS Türkçe Deneme Çöz

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Takdir Teşekkür Hesaplama

Puan Hesaplamaları

2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

Güncel Yazılı Soruları ve Cevapları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu