Eş Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Faal   ⇒    çalışkan, hamarat, canlı, aktif, etkin

Faaliyet     ⇒    etkinlik

Fahiş   ⇒    aşırı

Fahri   ⇒    onursal

Faik   ⇒    üstün

Fail   ⇒    eylemci, özne

Faiz   ⇒    ürem

Faiz   ⇒    nema

Faizli   ⇒    üremli

Faizsiz   ⇒    üremsiz

Fakat   ⇒    ama, lakin

Fakir   ⇒    yoksul

Fakirleşmek   ⇒    yoksullaşmak

Fakirlik   ⇒    yoksulluk

Faks   ⇒    belgeç, belgegeçer

Faks   ⇒ özdeşbasım

Faktör   ⇒    unsur

Fani   ⇒    ölümlü, geçici, kalımsız

Fantastik   ⇒    düşlemsel, düşsel

Fanus   ⇒ camyuvar

Faraza  ⇒    varsayalım ki

Farazi   ⇒    varsayımsal

Faraziye   ⇒    varsayım

Farba  ⇒    fırfır

Fare   ⇒    sıçan

Farenjit   ⇒    yutak yangısı

Fark   ⇒    ayrım

Farklı   ⇒    değişik

Farklılaşma   ⇒    ayrımlılaşma, başkalaşma, değişim

Farklılık   ⇒    ayrımlılık, başkalık, değişiklik

Farksız   ⇒    aynı, ayrımsız

Farsça   ⇒    acemce

Farz   ⇒    baş koşul

Fasarya   ⇒    boş, anlamsız

Fasıl   ⇒    bölüm

Fasıla   ⇒    ara

Fasılalı   ⇒    aralıklı

Fasılasız   ⇒    biteviye, arasız, aralıksız

Fatih   ⇒    fetheden

Fay   ⇒    kırık

Fayda   ⇒    yarar

Faydalanmak   ⇒    yararlanmak

Faydalı   ⇒    yararlı

Yararsız   ⇒ Yararsız

Fayton   ⇒    koçu

Faz   ⇒    evre

Fazilet   ⇒    erdem

Faziletli   ⇒    erdemli

Faziletsiz   ⇒    erdemsiz

Fazla   ⇒    çok

Fazlaca   ⇒    çokça

Fazlalaşma   ⇒    çoğalma

Fazlalık   ⇒    artık

Feci   ⇒    acıklı, trajik

Feda etmek   ⇒    gözden çıkarmak, harcamak

Fedai   ⇒    koruma

Fedakar   ⇒    özverili

Fedakarlık   ⇒    özveri

Fedakârlık   ⇒    esirgemezlik, özveri

Federal   ⇒    birleşik

Federasyon   ⇒    birlik

Felaket   ⇒    karayıkım

Felaket   ⇒    karayıkım

Felâket   ⇒    yıkım, afet, kaza

Felç   ⇒    nüzul

Felçli   ⇒    inmeli

Felsefe   ⇒    düşüncebilim

Feminen   ⇒    kadınsı

Feminist   ⇒ dişilci

Fena   ⇒    kötü

Fenalaşmak   ⇒    ağırlaşmak, kötüleşmek

Fenalık   ⇒    kötülük

Fenomen   ⇒    olgu, görüngü

Fent   ⇒    hile, düzen

Feodal   ⇒    derebeylik

Feodalite   ⇒    derebeyli

Fer   ⇒    ışık

Feragat   ⇒    vazgeçmek

Ferah   ⇒    sıkıntısız, sevinçli, geniş

Feraset   ⇒    anlayış, kavrayış

Ferdi   ⇒    şahsi, özel, bireysel, kişisel

Ferdiyetçi   ⇒    bireyci

Ferman   ⇒    buyruk

Fersah  ⇒    kulaç

Fersiz   ⇒    donuk

Fert   ⇒    birey

Feryat   ⇒    çığlık

Fesat   ⇒    bozukluk, arabozucu, karışıklık

Feshetmek  ⇒    dağıtmak, kapatmak, kaldırmak, bozmak

Festival   ⇒    şenlik

Fevk   ⇒    üst

Fevkalade   ⇒    olağanüstü

Fevkaladelik   ⇒    olağanüstülük

Fevri  ⇒    taşkın

Feyz   ⇒    verimlilik, gürlük

Feza   ⇒    uzay

FITRAT   ⇒ Yaratma

InfinityYaratıcı  

Figan   Endeksi inilti

Fihrist   ⇒    dizin

Fiil  ⇒    eylem

Fiilen   ⇒    eylemce

Fiili   ⇒    eylemsel

Fiilimsi    ⇒    eylemsi

Fikir   ⇒    düşünce, düşüncel

Fiksiyon   ⇒    imge, kurgu

Fiktif   ⇒    imgesel, kurgusal

File   ⇒    ağ

Filiz   ⇒    sürgün, töz

Filolog    ⇒    dilbilimci

Filoloji   ⇒    dilbilim

Filozof   ⇒    düşünce bilimci

Filtre   ⇒    süzgeç, süzek

Final  ⇒    bitiş, bitim

Finish   ⇒    varış, varım

Firak   ⇒    ayrılık

Firar   ⇒    kaçma

Fire   ⇒    eksilme

Firkat   ⇒    ayrılık

İlk bayan   ⇒ başhanım

FI  ⇒ ⇒

Fiş   ⇒    mim

Fişlemek   ⇒    mimlemek

Fitlemek  ⇒    kışkırtmak

Fitne   ⇒    geçimsizlik, kargaşa

Fitnelemek  ⇒    gammazlamak

Fiyaka   ⇒    gösteriş, çalım

Fiyakalı   ⇒    cakalı

Fiyakasız  ⇒    cakasız

Fiyasko   ⇒    başarısızlık

Fiyonk   ⇒    kelebek

Fizibilite   ⇒    yapılabilirlik

Flama   ⇒    sancak

Flash back   ⇒    geriye dönüş

Flavta   ⇒    flüt

Flora   ⇒ bitkey

Flu   ⇒    bulanık

Fobi   ⇒    ürkü

Foga   ⇒    ateş

Folklor   ⇒    halkbilimi

Fon   ⇒    dipyüz, alt

Fonem  ⇒ gönder

Fonetik  dark karanlıktan sonra

Fonksiyon  ⇒    işlev

Fonksiyonel  ⇒    işlevsel

Sesbilim   ⇒ sesbilimci

Fonoloji  ⇒ sesbilim

Form   ⇒    biçim, şekil

Formal   ⇒    biçimsel, örgün

Formalist   ⇒    biçimselci

Formalite   ⇒    yöntem, işlem

Formasyon  ⇒    biçimlenme, yetişim

Formen   ⇒    ustabaşı

Fos  ⇒    çürük, temelsiz, boş

Foto   ⇒    ışık

Fotometre   ⇒    ışıkölçer

Fotosel  ⇒    ışıkgözü

Foya  ⇒    kusur, açık

Fraksiyon  ⇒    bölüngü

Frame   ⇒    çerçeve

Franchising    ⇒    adülev

Frapan  ⇒    çarpıcı, gözalıcı

Fren  ⇒    durduraç

Frenlemek  ⇒    engellemek

Fuar   ⇒    panayır

Fukara   ⇒    fakir

Fukaralık  ⇒    yoksulluk

Full   ⇒    tüm

Ful time  ⇒    bütün gün

Funda   ⇒    çalılık

Fundamentalist   ⇒    köktendinci

Furya   ⇒    yoğunluk

Futbol   ⇒    ayaktopu

Fuzuli  ⇒    yersiz, gereksiz, boş

Fuzulî   ⇒    gereksiz, yersiz, sürevsiz

Füsunkâr   ⇒    büyüleyici

Fütuhat   Fetihler

Fütur   ⇒ bıkkınlık

Füturist  ⇒   önemsemezci

Fütursuz   ⇒    umursamaz

Fütürist   ⇒    gelecekçi

Füze   ⇒    roket

F – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu