Araştırma

Ege Bölgesi Özellikleri

Ege Bölgesi Özellikleri

Türkiye’nin yedi iklim bölgesinden biri. Ege bölgesi, Anadolu Yarımadasının batısında Ege Denizi sahili ile bu deniz ikliminin hissedildiği iç kısımlardan meydana gelir. Bölge, Ege Denizi kıyı kesimi ve İçbatı Anadolu olarak ikiye ayrılır. Yüzölçümü yaklaşık 85.000 km2 olup, Türkiye topraklarının % 11’ini kaplar. İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya illerinin tamamı, Muğla, Denizli, Afyon illerinin büyük kısmı ile Balıkesir, Bursa illerinin bazı bölümleri bu bölge içerisindedir.

Ege Denizi kıyı şeridi, kuzeyden güneye girintiler, çıkıntılar halinde, sayısız koylar ve burunların tabii güzellikleriyle süslü eşsiz bir sahildir. Bu bölgede dağlar denize dik geldiğinden bölge, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir seri dağ sıraları ile vadilerden meydana gelir. Dağlar fazla yüksek değildir. Sahil kesiminde: Madra Dağı (1344 m), Bozdağ (2160 m), Aydın Dağları (1675 m), Baba Dağı (2300 m),Honaz Dağı (25761 m), İçbatı Anadolu kesiminde: Murat Dağı (2190 m), Alaçam-Akdağ (2089 m). Emir Dağı (2307 m), Domaniç Dağı (1910 m). Edremit Ovası, Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Büyük ve Küçük Menderes bölgenin önemli ovalarıdır.

Bölgede yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi hakimdir. Dağlar denize dik olduğundan, deniz iklimi bütün bölgede hissedilir. İçbatı Anadolu’da nispeten karasal iklim hüküm sürer. Sıcaklık kuzeyden güneye doğru gidildikçe artar.Yağışlar yazın yüzde 2 ile 10, kışın yüzde 10 ile 50 civarındadır. Kar yağışı sahilde oldukça seyrek, iç kesimlerde yoğundur.

Alçak kesimlerde maki toplulukları halindedir. Kuzeyde Karadeniz bitki örtüsüne rastlanır. Doğuya doğru gidildikçe karasal iklim şartları ölçüsünde karakteristik step bitki örtüsü hakim olur.

Akarsuları ve Gölleri

Akarsular kıyıya dik uzanan vadiler boyuncadır. Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmakları Ege Denizine dökülür. Bölgenin bazı bölümlerini sulayan Emet Çayı ve Kocaçay, Marmara Denizine, Porsuk Çayı ise Karadeniz’e dökülür. Bellibaşlı üç göl mevcuttur. Bafa Gölü, Simav Gölü ve Marmara Gölü.

Türkiye nüfusunun yüzde 14’ü bu bölgede yaşamaktadır. Kilometrekareye düşen nüfus sayısı 51 olup, Türkiye ortalamasından yüksektir. Nüfusun yoğun olduğu şehirler, başta İzmir olmak üzere sırasıyla Manisa, Denizli, Kütahya, Akhisar, Afyon, Aydın’dır.

Türkiye’nin iktisaden İstanbul’dan sonra ikinci sırayı alan şehri İzmir, bu bölgededir. Nüfusun yarıdan fazlası kırsal alanda yaşamakla birlikte sanayi ve ticaret bakımından oldukça gelişmiştir. Ege bölgesinde birçok tarım ürünü yetiştirilir. Bunlardan Akdeniz iklimi tarım ürünleri başta gelmektedir. İç kesimlerde tahıl ziraatı ile hayvancılık artış gösterir. Bölge tarımının % 70’ini tahıl, % 9’unu sebzeler, % 21’ini sanayi bitkileri meydana getirir. Tahıl üretiminde buğday başta gelir. Sebze ekimi oldukça gelişmiştir. Sanayi bitkilerinden tütün ilk sıradadır. Türkiye üretiminin % 60’ı bu bölgededir. İkinci sırayı pamuk işgal eder.Tütün ile pamuktan sonra, haşhaş, susam, ayçiçeği, yerfıstığı, anason, şekerpancarı gelmektedir.

Bölgede yetiştirilen incir, üzüm meşhurdur. Zeytin de oldukça yaygındır.

Ege Bölgesi Haritası
ege bölgesi haritası

Marmara Bölgesi Özellikleri
Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri
İç Anadolu Bölgesi Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Akdeniz Bölgesi Özellikleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu