The news is by your side.

- Advertisement -

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

 

Edatlar Nedir?

Tek başına bir anlamı olmayan, cümle içinde sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran ve cümleye değişik anlamlar katan sözcüklere edat denir. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma ya da bozulma meydana gelir. Türkçede en çok kullanılan edatlar şunlardır: “için, kadar, gibi, üzere, bir, yalnız, tek, ancak, dolayı, değil, -e göre, -e doğru, -e rağmen, -e karşı, -den başka, -den beri, -den yana, -den sonra, sadece, ile, mi…”
 

Başlıca Edatlar

“İle” Edatı:

Bu edat cümlede “araç, birliktelik, neden, durum” gibi ilgiler kurar. Sözcükten ayrı yazılabildiği gibi başındaki “i” sesi düşerek “-le / la” şeklinde sözcüğe bitişik de yazılabilir.

» İstanbul’a uçakla gidecekler. (araç)
» Arabanın gürültüsüyle uyandı. (neden)
» Ali kardeşleriyle okula gitti. (birliktelik)
» Sevinçle boynuma sarıldı. (durum)

“ile” sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilmektedir. “ile” sözcüğünün yerine “ve” getirildiğinde anlam bozulmuyorsa bağlaç, anlam bozuluyorsa bu sözcük edattır.

» Elinde defterle yanımıza geldi. (edat)
» Defterle kalemi çantaya koydum. (bağlaç)
 

“Gibi” Edatı:

Cümleye benzetme, tahmin, tezlik ve karşılaştırma anlamları katar. Bu sözcük benzetme edatı olarak
da bilinir.

» Melek gibi bir annesi vardı. (benzerlik)
» Sınıftan çıktığı gibi kantine koştu. (tezlik)
» Birazdan yağmur yağacak gibi. (tahmin)
» O da senin gibi akıllı biridir. (karşılaştırma)
 

“Kadar / -e kadar” Edatı:

Benzetme edatlarından olan ‘’kadar’’ edatı cümleye karşılaştırma, yaklaşıklık – ölçü, benzerlik, zaman gibi anlamlar da katar.

» Senin kadar başarılı değil. (karşılaştırma)
» Yağmur sabaha kadar yağdı. (zaman)
» 50 kilo kadar un almıştı. (ölçü-yaklaşıklık)
» Gül kadar güzelsin. (benzetme)
 

“İçin” Edatı:

“Amaç, neden, özgülük, görelik” bildirir. “Hakkında, nedeniyle, yüzünden, maksadıyla” anlamlarını ifade eden bir edattır.

» Ders çalışmak için odasına gitti. (amaç)
» Benim için çok basit bir iş. (görelik)
» Saati kırıldığı için çok üzüldü. (neden)
» Senin için iyi şeyler söyleniyor. (hakkında)
 

“-e göre” Edatı:

Yönelme durum ekiyle birlikte kullanılır. “Görelik, uygunluk, yönünden, bakımından ve karşılaştırma” anlamları katar.

» Anneme göre her şey olumsuz. (görelik)
» Düne göre bugün daha iyiyim. (karşılaştırma)
» Bana göre bir kitap var mı? (uygunluk)
» Anlatılanlara göre suçlu sensin. (bakılırsa)
 

“Karşı / -e karşı” Edatı:

Yönelme durum ekiyle kullanılarak “için, hakkında, yönelme, zaman” anlamları katar.

» Müziğe karşı ilgisi ve yeteneği vardı. (hakkında)
» Sabaha karşı eve geliyordu. (zaman)
» Manzaraya karşı oturmuştu. (yönelme – yön)
» Bu sözüne karşı, cevap veremedim. (karşılık olarak)
 

“-e doğru” Edatı:

Yönelme eki ile birlikte kullanılarak “yön” ve “zamanda” yakınlık bildirir.

» Bana doğru elini uzattı. (yön)
» Akşama doğru yürüyüşe çıktık. (zaman)
» Şehir merkezine doğru yol aldık. (yön)
» Yatsıya doğru herkes uyumuştu. (zaman)
 

“den beri” Edatı:

Ayrılma durum ekiyle birlikte eylemin başlangıç yerini ve zamanını bildirir.

» Bir haftadan beri onu arıyoruz. (zaman)
» Ankara’dan beri mola vermedik. (yer)
» Sabahtan beri burada bekliyoruz. (zaman)
» Evden beri aynı soruyu soruyor. (yer)
“Yalnız” ve “ancak” sözcükleri sadece anlamında kullanılırsa edat; ama, fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur.

» Onu yalnız sen ikna edebilirsin. (edat)
» Bu soruyu ancak o çözebilir. (edat)
» Sizinle gelirim yalnız bir şartım var. (bağlaç)
» Kitabı aldım ancak okuyamadım. (bağlaç)
 

“Mi” Soru Edatı:

Cümleye soru, zaman, pekiştirme, koşul anlamları katar. Her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki eklerle bitişik yazılır.

» Oğlunuz Amerika’dan döndü ? (soru)
» Onu gördüm gülmeye başlıyorum. (zaman)
» Güzel mi güzel bir elbise aldım. (pekiştirme)
» Çalıştın her şeyi başarırsın. (koşul)
 

Bağlaç Nedir?

Tek başına bir anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede eş görevli sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir ve bağlaçlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz. Türkçede en çok kullanılan bağlaçlar şunlardır: ama, ancak, bile, çünkü, dahi, de, de…..de, demek ki, fakat, gerek…gerek(se), ha……..ha, halbuki, hatta, hem, hem de, ile, ise, ister…..ister(se), kâh……….kâh, kısacası, ki, lâkin, nasıl ki, ne var ki, ne yazık ki, ne……ne (de), nitekim, oysa , öyle ki, öyleyse, üstelik, ve, veya, veyahut, ya da, ya….ya (da), yeter ki, yine, yoksa...

» Yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz.
» Buğra ile annesi yıllar sonra buluştular.
» Bu parayla ya otomobil ya ev alacağım.
» Kardeşlerin veya arkadaşların sana yardım etsin.
» Hem kilo aldı hem de hastalandı.
» Ne yardan geçilir ne anadan.
» Romanlarınızı da öykülerinizi de ilgiyle okuyoruz.
» Gerek sesi gerek sahnedeki duruşu çok iyi.
» Çok çalıştı ama hedeflerine ulaşamadı.
» Hava soğuktu fakat kar yağmadı.
» Arabayla yola çıktı çünkü otobüsü kaçırmıştı.
» Borçlarını ödemişti hatta araba bile almıştı.
» Üniversite okuyorum ayrıca bir işte de çalışıyorum.
» Bir şeyler biliyor ki konuşuyor.
“de” bağlacı hâl eki olan “de” ile karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan “de” her zaman ayrı yazılır. “te / ta” şekli yoktur. Ek olan “-de” ise sözcüklere bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğe bulunma, kalma anlamı katar. Ayrıca bağlaç olan “de” cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmazken ek olan “-de” cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.

» Dün bizi bekletti de gelmedi. (bağlaç)
» Evin bahçesinde oyun oynuyorlar. (ek)
“ki” bağlacı bazı sözcüklerle kalıplaşarak bitişik bir şekilde yazılabilir.
» sanki, mademki, meğerki, oysaki, çünkü, belki, halbuki

Türkçede bağlaç olan “ki” nin dışında ek olarak kullanılan ve bitişik yazılan iki tane daha “ki” vardır.

» Sıfat yapan “ki” (Hangi sorusunun cevabı)
» Karşıdaki ev dedemlerin. (Hangi ev?)

» Zamir olan “ki” (İsmin yerini tutar)
» Notlarım seninkinden iyi. (notlarından)
 

Ünlem Nedir?

Aniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan sözcükler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir. Bu bakımdan ünlemleri iki alt başlıkta inceleyebiliriz:

Asıl Ünlemler: Asıl görevi ünlem olan sözcüklerdir. Başka görevlerde kullanılamayan bu sözcükler seslenme veya duygu ifade eder.

» Ey Türk Gençliği!, Hey! Bakar mısın?, Bre melûn!
» Eyvah, yemek yandı!, Vah zavallı!, Aman dikkat!
Ünlem Değeri Kazanmış Sözcükler: Anlamlı sözcüklerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir.

» Komşular!, Babacığım!, Simitçi!, Ne kadar da güzel!, Hemşehrilerim!, Çabuk eve git!, Çok ilginç!..

 

Test Soruları

⇒ 6. Sınıf Edat Bağlaç Ünlem Testi Çözmek İçin 6. Sınıf Edat Bağlaç Ünlem Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

⇒ 6. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 6. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Türkçe Konuları

Edat Bağlaç Ünlem Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ 5. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 5. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 6. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 7. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 8. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

Sözel Mantık Soruları çözmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yoruma kapalı.