Genel Kültür

Dilekçe Nedir, Dilekçe Nasıl Yazılır, Uygulamalı Dilekçe Örnekleri

Dilekçe hemen hemen her kişinin bir kere dahi olsa ihtiyaç duyduğu bir haktır. Resmi veya özel  kurum ve kuruluşların ilgili yetkili makamına istinaden,  hak, talep veya şikayetlerini yazılı olarak, iletmiş oldukları imzalı belgeye dilekçe denir.

Çoğu resmi kurumun kapısından girdiğinizde hemen duvarda sizi dilekçe örnekleri karşılar. Böyle bir talebiniz varsa bu dilekçe örneklerini dikkate almanız gerekir. Aksi takdirde dilekçeniz kabul edilmeyecek ve muhtemelen sırada beklediğiniz zamanda boşa gidecektir.

Resmi kurumda işiniz varsa ve dilekçe yazma olasılığınız varsa yanınızda mutlaka siyah veya mavi tükenmez kalem ve çizgisiz dosya kağıdı olmalı, aksi takdirde bu kurumların etrafında satış yapan fırsatçılara yem olursunuz.

Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe yazarken dikkat edeceğimiz belli başlı husular vardır bunlar;

  1. Tarih
  2. Makam adı
  3. Konu metni
  4. İmza
  5. Dilekçe sahibinin adı ve soyadı,
  6. Dilekçeyi yazan kişinin imzası şeklinde sıralayabiliriz.

Uygulamalı (aplikasyon) Dilekçe Örnekleri

Okul Dilekçe Örneği

 

 Seçmeli Ders Dilekçesi Örneği

 

YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                  Yenişehir/MERSİN

 

Velisi bulunduğum, okulunuz 11/C Sınıfı, 356 Numaralı, …………………………………………………………………… isimli öğrencinizin; 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için idareniz tarafından seçimlik olarak sunulan derslerden, 1) Spor ve Fiziki Etkinlikler (2 saat), 2) Çevre Eğitimi (1 saat), 3) Hukuk ve Adalet (1 saat), 4) Yabancı Dil (Arapça) (2 saat); belirtilen toplamda 6 saatlik 4 adet dersi seçmiş olduğunu bildiririm. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

  Öğrenci                                                                                               Veli   

Adı ve Soyadı   :                                                                            Adı ve Soyadı  :

T.C. Kimlik No :                                                                           T.C. Kimlik No :

Tarih ve İmza   :                                                                            Tarih ve İmza  :

 

Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

 

BOSTANCI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                        Kadıköy/İSTANBUL

Liseniz 10/B Sınıfı, 52 Numaralı, …………………………………………………………….. isimli öğrencisiyim. İstanbulkart öğrenci kartımı yenileyebilmek için, aktif olarak öğrenim görülen okuldan, ilgili eğitim ve öğretim yılına dair öğrencisi olarak bulunduğuma ilişkin öğrenci belgesi istenmektedir. Bu sebeple, adıma öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

05/11/2021

Adı ve Soyadı:

Adres:………………………………………………………………..                                  İmza:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

 

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BÖLÜMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

2017 – 2018 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, son yarıyıl öğrencisiyim. Aşağıda belirteceğim dersten başarısız oldum. Bu dersi vermem halinde mezun olmaya hak kazanacağım. Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlenmiş esaslara göre tek ders sınav hakkından yararlanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

09/06/2018

İMZA:

Talep Edilen Tek Ders Sınavı:

Ders Kodu:

Ders Adı:

Dersin Alındığı Yıl ve Dönem:

Dersin Öğretim Elemanının Adı:

Öğrencinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Öğrenci No:

Bölüm / ABD:

İletişim No:

Adres:

 

EK: Not Durum Belgesi

 

İtiraz Dilekçesi

 

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

Üniversitenizin Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, …………………………………………… numaralı öğrencisiyim. 2019 – 2020 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, FLUID306 Kodlu, Akışkanlar Mekaniği – 2 isimli dersin 05/05/2020 tarihinde yapılan ikinci ara sınavının, 20/05/2020 tarihinde açıklanan sonucuna aşağıda açıkladığım nedenle itiraz ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22/05/2020

Adı ve Soyadı:

İmza:

İtiraz Nedeni: 05/05/2020 tarihinde yapılan 2. Ara sınav

İtiraz Konusu: Değerlendirmeye alınmayan sınav kağıdı

İletişim Numarası:……………………………………………………….

 

Mazeret Sınavı Hakkı Başvuru Dilekçesi

 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BÖLÜMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

Fakültenizin İşletme Bölümü, …………………………………… Numaralı öğrencisiyim. 2020 – 2021 Güz Dönemine ait aşağıda listeleyeceğim derslerin final sınavlarına hasta olmam sebebiyle katılım sağlayamadım. Bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildirir hastane raporunu ekte sunmaktayım. Gereğinin yapılmasını arz ederim.     19/01/2021

Mazeret Sebebiyle Final Sınavına Girilemeyen Derslere İlişkin Bilgiler:

  • KAMU265 koduna sahip, Kamu Maliyesi isimli dersin, B Grubu için yapılan, 13/01/2021 tarihli final sınavı;
  • LOJ293 koduna sahip, Lojistik isimli dersin, C Grubu için yapılan, 14/01/2021 tarihli final sınavı

 

İletişim Numarası:                                                                          İsim ve Soyisim:

İmza:

EK: Mazereti gösterir belge

Kredi Yurtlar Kurumu Dilekçe Örneği

1) KYK Öğrenim Kredisi İptal Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Mevcut halde, kurumunuzun vermiş olduğu öğrenim kredisinden faydalanmaktayım. Verilen öğrenim kredisinden artık faydalanmak istemediğimi bildiririm. Şahsıma verilmekte olan öğrenim kredisinin iptal edilmesini; iptalin gerçekleştiğine dair tarafıma bildirimde bulunulmasını saygılarımla arz ederim.

.…/.…/…..(tarih)                                                                                                                                                             Ad ve Soyad

……………….…………………………………………

İMZA

 

T.C. Kimlik No:

Öğrenim Görmekte Olunan Öğretim Kurumu:

Cep Telefonu:

E-mail:

Adres:

 

2) KYK Yurt İzin Dilekçesi

KREDİ ve YURTLAR KURUMU

ESKİŞEHİR MİHRİME HATUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Yurdunuz C blok, 5. Kat, 127 Numaralı oda ve 3 Numaralı yatakta kayıtlı, …………………………………………… T.C. Kimlik numaralı öğrenciniz olarak; sağlık sebeplerinden ötürü ailemin yanına gitmem gerekmektedir. Bu sebeple …../..…/..……. ile ..…/…../….……  tarihleri arasında tarafıma izin verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih:

Ad ve Soyad:

İmza:

EK: Kimlik Fotokopisi vb. belgeler (isteniyorsa dilekçe arkasına eklenerek verilir.)

 

3) KYK Nakil Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

 

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2. Sınıf …….……………………………..…….. numaralı öğrencisiyken; Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümüne merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hakkı kazandım. …………………. Tarihinde ilgili üniversiteye giderek kaydımı yaptırdım. Kurumunuzdan ……………………………. T.C. kimlik numarası ile öğrenim kredisi almaktaydım. Daha önce almakta olduğum Öğrenim Kredimin Akdeniz Üniversitesi’ne aktarılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih:

Ad ve Soyad:

İmza:

T.C. No  :

Kredi No:

E-mail      :

Cep Tel. :

Adres     :

 

Ekler:

1-Yeni Üniversite kayıt olduğuma dair Öğrenci Belgesi

2-Eski Üniversiteye ait Transkript

3-Kimlik Fotokopisi

 

Mazeret İzin Dilekçesi

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                                    Salihli/MANİSA

10/03/2021 tarihinde eşimin annesi vefat etmiştir. Gerçekleşen bu ölüm nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün mazeret izni kullanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

11/03/2021

ADRES:

İkametgah Adresi :                                                                                         Adı ve Soyadı   :

İznin Geçirileceği Adres :                                                                              Vasfı                  :

İletişim Numarası :                                                                                         Sicil Numarası:

İmza                 :

İstifa Dilekçesi Örneği

 

………………………… ŞİRKETİNE

../../…. tarihinden bu yana çalışmakta olduğum şirketinizden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Kıdem tazminatı ile her türlü işçilik alacaklarım saklıdır.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

İsim     :

İmza    :

Tarih    :

Digiturk İptal Dilekçesi Örneği

 

DİGİTURK MÜŞTERİ HİZMETLERİNE

TALEPTE BULUNAN KULLANICININ

ADI VE SOYADI                                       :  …………………………………………………….

T.C KİMLİK NUMARASI                      :  ……………………………………………………..

DİGİTURK ABONE NUMARASI        :   ……………………………………………………..

İLETİŞİM NUMARASI                           :  ……………………………………………………..

KONU                                                           : Digiturk aboneliğinin iptali istemi

İPTAL SEBEBİ                                          : Vaadedilen HD izleme kanalları hizmetinin sunulmaması, spor kanallarının açık olmaması ve çok yüksek fiyat

AÇIKLAMALAR   :

Digitürk Müşteri Hizmetleri Temsilcisi …………….  ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde Digiturk aboneliğimin iptalini istedim. Abonelik iptal işlemimin gerçekleşebilmesi için iptal talebimi içeren bir dilekçe ile nüfus cüzdanı fotokopisinin 0212-473 99 99 faks numarasına faks çekilerek gönderilmesi gerektiği söylendi. Bu işlemleri yapmam halinde iptal işlemenin gerçekleştirileceği müşteri hizmetleri temsilciniz tarafından bildirilmiştir. İşte bu sebeple, bu dilekçeyi tarafınıza yazmam gerekmiştir.

SONUÇ ve TALEP                         :  Açıklamış olduğum nedenler neticesinde Digiturk aboneliğimin İPTAL EDİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. …../…../……

İptal Talebinde Bulunan

……………………………………

İMZA

 

Superonline İptal Dilekçe Örneği

 

Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine

Müşterinin Adı ve Soyadı: ……………………………………………………………….

Müşteri Numarası: ……………………………………………………………………..

İptal Talebinin Nedeni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İletişim Numarası: …………………………………………

Talep: Yararlanmaya devam etmiş olduğum Turkcell Superonline internet hizmetimi ve aboneliğimi sonlandırmak istediğimi beyan ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

..…/…../202..                                                                                                                                                     Ad ve Soyad:                                                      İmza:

Ek: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Turknet İptal Dilekçesi

 

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Telefon / Abone No:

İletişim Numarası ve E-mail Adresi:

Firmanızdan halihazırda almakta olduğum ………………………………………..…..……. Numaralı telefon hattına ait (bireysel/kurumsal) adsl internet hizmetimin iptal edilmesini talep ederim.

Tarih: ……/……/…………

Ad Soyad:                                                                                                                                                                             İMZA       :

EK: Kimlik Fotokopisi

İskan Dilekçesi

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Zeytinburnu/İSTANBUL
……………………..Mahallesi …………..……Pafta………..…….Ada……..…..Parsel
sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup,
gereğinin yapılmasını arz ederim.
Mal Sahibi
İsim-Tarih-İmza
Mesul Mimar veya Mühendis
Adı ve Adresi, Sicil Nosu
İmza
Yapı Den.Şirketinin
İsim-Tarih-İmza
İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ
…………………………Mahallesi …………………..Cad……………………..Sokağı……Kapı No
MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:
…………………………… Mahallesi
…………………………… Cad.
…………………………… Sokağı
…………………………… Apt
…………………………… Kapı No
…………………………… Posta Kodu
…………………………… İlçesi
…………………………… Şehir

 

Asker Maaşı Başvuru Dilekçesi

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne
Zeytinburnu, ………………… Mahallesi…………………….Sk No:…/…
de ikamet etmekteyim. Eşim/Oğlum ………………………….. asker
olduğundan mağdurum. Tarafıma asker maaşı bağlanması hususunu saygılarımla
arz ederim.
Tarih
Annesi /Babası/ Eşi
Adı Soyadı
İmzası

T.C Kimlik No:
Tel :

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Talebine Yönelik Dilekçe Örneği

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

 

Kimlik Bilgileri:

 

T.C. No                                   : ………………………………………….………………………..

 

Adı                                         : ………………………………………………………………….

 

Soyadı                                    : ………………………………………….………………………..

 

Ana Adı                                 : ………………………………………….………………………..

 

Baba Adı                                : ………………………………………….………………………..

 

Doğum Yeri                           : ………………………………………….………………………..

 

Doğum Tarihi                         : ………………………………………….………………………..

İletişim bilgileri                  

Telefon                                  : …………………………………………………………………

 

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

 

Adres                                      : …………………………………………………………………

 

………………………………………………………………….

Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Başa dön tuşu