Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü adlı bu yazımızda sizlere bu bölümde okutulan dersler,bölümün amacı,gereken nitelikler,kazandıkları unvan,mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş alanları ve ortalama kazanabilecekleri gelirleri derledik.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün Amacı

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü’nün amacı hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Okutulan Dersler

Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümündeki öğrenciler 1. sınıfın sonunda üç anabilim dalından birini seçerler. Bunlar gemi yönetim mühendisliği (güverte), gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliğidir. (işletme) dallarıdır. ilk dönem matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama, gemi mühendisliğine giriş, liderlik, malzeme bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. ikinci dönemden itibaren okutulan dersler;
Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Makine) , Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İşletme)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü için Gereken Nitelikler

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün alt dallarına ayrılacaklar için gereken nitelikler de ayrı ayrı verilmiştir: Gemi yönetimi mühendisliği dalını tercih etmek isteyenlerin matematiğe özellikle geometriye ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, bedence sağlam, açık havada ve denizde çalışmaktan hoşlanan, ailesinden uzak kalabilen, başkalarını yönetebilen, çok dikkatli ve sabırlı, (gemi makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyenlerin matematiğe ve fiziğe, özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan, bedence sağlam, güçlü ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen kimseler olmaları gerekir. Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu üç daldan mezun olanların hepsine “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir. Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. kaptan olarak ise başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler. Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Bunlar genellikle her gün köprü üstünde 8 saat değişmeli olarak vardiya tutmak ve geminin güvenli biçimde seyrini, limanlara yanaşıp geminin yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır. Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. makine zabiti olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. makine zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar yükselirler. Genel olarak yaptıkları işler, her gün 8 saat makine dairesine değişmeli olarak nöbet tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklıkları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının bakımını yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları değerlendirme işlemleri, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işleri yürütürler.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır.
Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracaktır .

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlarının Maaşları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden yeni mezun olmuş öğrencilerin ilk işe başlama maaşları ortalama 2500-4500$ arası değişmektedir.Hizmette kazandığınız deneyim ve tecrübeller ile ayrıca edineceğiniz yeni ünvanlar ile yani Başmühendis ünvanına sahip oldunuz mu Türk şirketlerinde ortalama 15000$’a kadar kazanabilirler.

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu