Araştırma

Charles Darwin kimdir?

Charles Darwin kimdir? Okul çocukları, üniversite öğrencileri ve hatta birçok bilim insanı ve araştırmacı tarafından en sık sorulan bir sorudur. Tartışmalı kitabı “Türlerin Kökeni” modern evrim teorisinin temelini attı. Ancak bu teori tüm bilimsel kurumlar tarafından kabul edilmiyor çünkü bazılarında pek de uyuşmayan bir mistisizm unsuru içeriyor.

Charles Darwin, bu teoriyi ortaya attığında aslında İngiltere’nin Wiltshire kentinde bir kilise papazıydı. Teorisini, evrimden benimsenmiş bir fikir olan Türlerin Kökeni Doğal Seleksiyon Yoluyla modelledi. Kitabı, evrimcileri büyük ölçüde etkiledi.

Evrim teorileriyle bazı ortak noktaları olsa da, Darwin’in düşünceleri çok farklıdır. Örneğin, doğal seçilim yoluyla evrim teorisine karşı çıktı çünkü bu, en uygun olanın tamamen kör bir hayatta kalma sürecini ima ediyor gibi görünüyordu. Bunun yerine, ilgili bir öngörü unsuru olduğunu düşünüyordu.

Evrimcilerden en çok ayrıldığı nokta, türlerin yeryüzünden her zaman bir sebeple kaybolduğuna inanmasıdır. Türlerin nasıl ortaya çıktığına dair tek açıklama olarak doğal seçilim teorisini reddetti. Ona göre, ölen bir türün yerini almak için yeryüzünde bir adam belirdi. Bu teoriyle, neden türümüzün uzak atalarında değil de bugün hayvan formlarında farklılıklar var?

Türlerin Kökeni’nde Darwin, türler için öğretmenlerinin izlediğinden farklı bir açıklama yaptı. Türlerin bir mutasyon veya evrim süreci ile üretildiğini düşünüyordu. Herhangi bir koordinasyon olmaksızın rastgele meydana gelen bir dizi değişikliğin meydana geldiğini ve bunların yeni türlerle sonuçlandığını öne sürdü. Ayrıca, insanlar dahil tüm canlıların, kendi kontrolleri dışındaki güçler tarafından kontrol edilen daha büyük bir bütünün parçası olduğunu düşündü.

Charles Darwin kimdir? Bugün birçok bilim insanı, onun evrim teorisinin yeryüzündeki yaşamın kökenini tam olarak açıklayabilen tek teori olduğuna inanıyor. Şimdiye kadar gerçekleri açıklamada başarılı olan tek teori olduğu da söylenebilir. Yüzyıldan fazla bir süredir teorisi bilimde temel bir teori olarak kabul edildi.

Bilim adamlarının karşılaştığı zorluk, Darwin’in teorisini yeryüzündeki yaşamın erken evrimi ile ilgili şimdiye kadar keşfedilen gerçeklerle uzlaştırmaktır. Teorisine göre yeryüzündeki tüm canlılar bir dış çevrede başlamış ve daha sonra doğal seleksiyon yoluyla kademeli bir evrim geçirmiştir. Darwin, evrimin herhangi bir fosil kanıtı olmadan önce doğmuştur. Onun hipotezi büyük bir tartışma yarattı. Charles Darwin’in evrim teorisini bir teori değil, gerçek olarak kabul eden ilk bilim adamı olduğuna inanılıyor.

Charles Darwin‘in teorisi neden bir teori haline geldi? Çünkü her büyük teori gibi, sağlam gerçeklere dayanıyordu. Daha önce bilim adamlarını şaşırtan olayları açıkladı. Başka hiçbir teori bu tür gerçekleri ortaya koyamadı.

Yaşamın kökeni hakkında çeşitli teoriler bulunsa da, hiçbiri türün kökeni hakkında iyi bir açıklama yapamaz. Charles Darwin’in teorisi, gerçekler ve varsayımların bir karışımı olarak tanımlanabilir. Kesin bir teori ortaya koymayı başaramamış olsa da, Darwin’in evrim teorisi en azından türlerin kökeni hakkındaki yanlış kanıları düzeltebildi. Teorisine göre, tüm farklı hayvan türleri birbiriyle çiftleşebildi ve bu, insanlığın evriminin başlangıcıydı.

Evrim teorisinin kökeni iki kaynağa kadar izlenebilir. Birincisi, En Güçlü Olanın Hayatta Kalmasıyla Doğal Seçilim fikridir. Bu fikir ilk olarak Darwin tarafından “Türlerin Kökeni” adlı kitabında ortaya atıldı. Teorinin bir başka kaynağı da İnsanın Uzmanlaşmasıdır. Bu teoriye göre insan, vücut şekli, saç, cilt, ses ve akıl konusunda son derece uzmanlaşmıştır.

Darwin, açıklığa kavuşturulan ve açıklanan gerçeklerden evrim teorisini ortaya çıkardı. Yıllar içinde teorisinin geçerliliği konusunda bazı tartışmalar ortaya çıksa da, Darwin’in sunduğu fikirlere karşı gelecek sağlam bir kanıt bulunamamıştır. Yıllar içinde, evrim üzerine başka teoriler de geliştirildi, ancak bu teorilerin hiçbiri geniş çapta kabul görmedi.

Charles Darwin kimdir? Teorisinin dünya üzerinde derin bir etkisi oldu. Bazı insanlar teorilerine çok bağlı hale geldi ve bazıları hayatlarını bile değiştirdi. Charles Darwin, İskoçya’nın Edinburgh şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okulda çok başarılı olmamasına rağmen, doğa bilimleriyle yakından ilgileniyordu ve Edinburgh’daki üniversite kolejine giderken bilime olan tutkusunu takip etti.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu