Tanzimat Dönemi Roman Özetleri

Cezmi (Namık Kemal)

Konu

Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Vatanını çok seven Cezmi isimli bir askerin savaşta yaptığı kahramanlıkları anlatır.

Özet

Roman Sokullu Mehmet Paşa’nın (1505 – 1579) sadrazamlığı döneminde geçer. İstanbul’da başlayan roman konu akışı olarak İran’daki Tebriz sarayında son bulmaktadır. Cezmi, savaşlarda büyük cesaret gösteren yiğit bir askerdir. İranlılar tarafından esir alınmış Kırım şehzadesi Adil Giray ve komutanı Gazi Giray’ı kurtarmak ile görevlendirilmiştir. Adil Giray esir düştüğü İran hükümdarı Tahmasp’ın kızı Perihan’a âşık olur. Bu bakımdan romanda aşk ögeleri de önemli bir yer tutmaya başlar. Aynı zamanda şahın eşi olan Şehriyar da Adil Giray’a yakışıklılığından ötürü âşık olur. Şehriyar ve Perihan aynı kişiye âşık olunca aralarında mücadeleli bir kıskançlık başlar. Şehriyar ise Adil Giray’ın Perihan’ı sevdiğini fark edince iki âşığı öldürmek üzere plan yapar.

Fakat Cezmi bu planlardan haberdar olur ve hemen Adil Giray’ı kurtarmaya kalkar. Cezmi, Adil Giray’ın hapsedildiği yere ulaşır ve Adil Giray’ı kurtarır. Ancak buradan gitmeden önce İran’daki yönetimi de yıkmayı planlarlar. Fakat bu esnada Şehriyar’ın planları da işlemeye başlar. Şehriyar her ne kadar planının başarısız olacağını anlayarak yaşamına son verse de askerleri Perihan ve Adil Giray’ı öldürürler. Cezmi de iki âşığı defneder ve daha sonra ülkesine döner.

Ana Fikir

Tarihsel ögeler ile süslenmiş olan Cezmi temelde bir aşk öyküsüdür. Ancak 16’ncı yüzyıla damga vurmuş Osmanlı – İran savaşlarını yansıtması bakımından oldukça etkileyicidir. Türk edebiyatındaki ilk tarihsel roman olması bakımından da önemlidir. Yazar realist ve romantik bir bakış açısı uygulamış, karakterleri derinlikli bir şekilde işlemiştir.

Romandaki Karakterler

Cezmi: Cesur, hiçbir şeyden korkmayan, at binmekte ve yay kullanmakta başarılı bir askerdir. Vicdanlı bir karakter olan Cezmi haksız yere kılıcını kullanmaz, gerekli gördüğünde silahını kullanır.

Adil Giray: Kültürlü ve yakışıklı, Kırım şehzadesi.

Perihan: Güzel ve çekici, İran şahının kızı.

Yazar Hakkında

Namık Kemal, vatan şairi olarak bilinmektedir. Yazdığı şiirler ve romanlarda vatan sevgisi ön plandadır. 1840 yılında doğmuş, 1888 yılında vefat etmiştir. Tanzimat döneminin önemli kalemleri arasındadır. Romantik akımın öncülerindendir. Eserlerinde vatan, aşk ve sosyal konular önemli yer tutar. İntibah, Cezmi önemli romanları arasındadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu