2022 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

2022 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Bu sayfamızda sizlere 2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları PDF olarak yayımladık. Aşağıda 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları, 6. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları, 7. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları, 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve 9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları bulunmakta istediğiniz Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapların üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları A Kitapçığı ve Cevapları İndir

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları B Kitapçığı ve Cevapları İndir

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları A Kitapçığı ve Cevapları İndir

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları B Kitapçığı ve Cevapları İndir

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları A Kitapçığı ve Cevapları İndir

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları B Kitapçığı ve Cevapları İndir

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları A Kitapçığı ve Cevapları İndir

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları B Kitapçığı ve Cevapları İndir

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2022

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları A Kitapçığı ve Cevapları İndir

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları B Kitapçığı ve Cevapları İndir

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

 

Sınava Girerken Yanınızda Mutlaka Bulunması Gerekenler;

a)Sınava giriş belgesi,

b)Öğrenci kimlik kartı,

c)Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport,

d)Yumuşak uçlu 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtraş, basit hesap makinesi,

Sınava Girerken Yanınızda Mutlaka Bulunmaması Gerekenler ;

a)Cep telefonu,telsiz,çağrı cihazı vs.,

b)Kamera,fotoğraf makinesi vs.,

c)Ruhsatlı ve resmi olsa bile silah,

d)Databank türü elektronik donanımlar,

Bursluluk Sınavına Kimler Başvurabilir

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL (onbinyediyüzaltmış)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Sınıfların sorumluluk konularını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursluluk Sınavı Soruları Nasıl Olacak

5. , 6. ve 7. Sınıf
Sıra No Ders Adı

1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilgiler

Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
Sıra No Ders Adı

1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9., 10., ve 11. Sınıf
Sıra No Ders Adı

1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı
2 Matematik
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022
7. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022
8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022
9-10-11. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2022
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

İLGİLİ YAZILAR

Motivasyon
Araştırma
Editör

Motivasyon Teknikleri; Motivasyonunuzu Arttıracak 10 Öneri

Ana Başlıklar;Motivasyon Nedir?Motivasyonunuzu Arttıracak 10 ÖneriÖzetle; Motivasyon nedir? Kaybedilen motivasyon nasıl kazanılır?  Motivasyon teknikleri nelerdir? Motivasyon, psikologların, sosyologların ve her türden bilim insanının onlarca yıldır