Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler

Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler

Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler adlı bu yazımızda sizlere bu bölümde okutulan dersler,bölümün amacı,gereken nitelikler,kazandıkları unvan,mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş alanları ve ortalama kazanabilecekleri gelirleri derledik.

Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler makalesini okuduktan sonra diğer meslekler hakkında bilgi almak isterseniz anasayfamızdan meslekler adlı sayfamızı kontrol edebilir yada sağ üst köşeden istediğiniz mesleği yazıp araştırabilirsiniz.

Biyoloji Bölümü’nün Amacı

Yunanca “Bios” (Yaşam) ve “Logos” (Bilim) kelimelerinin birleşmesi sonucu isimlendirliş biyoloji , tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin neden ve sonuçlarını araştıran, açıklayan “omni” bir bilim dalıdır.
Biyoloji Bölümü’nün amacı yeryüzünde bulunan tüm canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Biyoloji Bölümünde Okutulan Dersler

Ddört yıllık eğitim ; kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen bu bölümde başlıca dalları botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir.
Botanik: Bitkilerin yapıları, yayılmaları gibi konularla ilgilidir.
Zooloji: Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları içerir. Ekoloji (Çevrebilim): Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile ilişkilerini içerir.
Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler, virüsler) ile ilgili konuları içerir.
Hidrobiyoloji: Sularda yasayan canlılarla ilgili konuları içerir.
İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında, İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama çalışmalarının bir bölümü de arazilerde veya su altlarında yapılır.

Biyoloji Bölümü için Gereken Nitelikler

Biyoloji programına girmek isteyen her öğrencinin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışmalar bazen yıllarca sürebilir. Bu yüzden bu alana girmek isteyen öğrencilerin, her şeyden önce, doğayı, tüm canlıları sevmesi ve bilimsel çalışmalardan bıkmadan sabırla doyum sağlayan bir kimse olması beklenir.

Biyoloji Bölümü Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Biyoloji bölümünü başarıyla tamamlayan her öğrenci “Biyolog” unvanına hak kazanır. Biyologlar genellikle laboratuarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını,işleyişini,ve çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

Biyoloji Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Biyologlar hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışma imkanına sahiptirler. Biyoloji bölümü öğrencileri Pedagojik formasyon aldıkları taktirde Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı okullarda ve dershanelerde biyoloji öğretmenliği yapabilirler.

Bu bölümü başarıyla tamamlayanlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda her ne kadar çalışma imkanına sahipseler de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Genel olarak Tarım, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar, bakanlıklara bağlı ulusal parklar ve bahçeler müdürlüklerinde , Maliye Bakanlığında, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetlemerinde görev yapabilirler.

Biyologların Maaşları

Yükseköğrenim kurumunda 4 yıllık biyoloji bölümünden mezun olan bir öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanı alarak kamuda istihdam edilebilmektedir. Kamu öğretmenlik yapabilen biyoloji mezunları, aynı zamanda ilgili bakanlıklarda da görev alabiliyorlar. Devlet memuru olarak görev yapmaya başladıkları takdirde 2019 yılı maaşları asgari 3500 TL ile 4000 tl arası maaşla işe başlamaktadırlar.

Aynı zamanda eş,çocuk ve döner sermayeden gelecek duruma bağlı olarak ve kurumların açtığı yükselme sınavlarına girerek hem mevkii hem de alınan maaş artış gösterebilir. özel sektörde de iş bulabilme olanağına sahip olan biyologlar ; Başlangıç maaşı kamuya göre düşük olsa da, kişinin kendisini geliştirmesine bağlı olarak daha fazla maaş kazanbilirler . Özelde 3000 TL gibi bir başlangıç ücretiyle işe başlayan biyologların, yabancı dil bilgisi ve yeteneklerine bağlı olarak 10.000 -20.000 tl ye kadar kazanç elde edebilirler.

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu