Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adlı bu yazımızda sizlere bu bölümde okutulan dersler,bölümün amacı,gereken nitelikler,kazandıkları unvan,mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş alanları ve ortalama kazanabilecekleri gelirleri derledik.

h3>Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Amacı<

Arşivcilik ve Kütüphanecilik bölümlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü yeni açılan bir bölümdür.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmak Bilgi ve belge yönetimi programının temel amacıdır.
 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Okutulan Dersler

Eğitim süresi 4 yıl Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Kütüphanecilik ve arşivcilik bilgisine dayalı dersler, belge-bilim, kataloglama, sınıflama ve bilgisayar gibi dersler ile birlikte bilginin analiz edilmesi ve erişilmesi, bilgi merkezlerinin yönetimi, bilginin yayılması ve otomasyon teknikleri ile ilgili dersler de okutulur. Ayrıca öğrencilere çeşitli arşivler ve dokümantasyon merkezlerinde uygulamalı olarak gösterirler.
 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için Gereken Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen bireylerin ; Okumayı seven, analitik düşünme gücüne sahip, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan bireyler olmaları gerekir. Sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili, sözel düşünme yeteneği ile belleği güçlü bireyler olmaları ve yabancı dil bilmeleride eğitimde başarılı olmalarını sağlar.
 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilgi ve Belge Yönetimi programını bitirenlere “Bilgi ve Belge Yöneticisi” unvanı verilir. Bilgi ve belge yöneticisi, arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski alfabe ile yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması gibi işleri yapar. Üretilen bilgiyi derleme, sınıflama ve okuyucuya en kısa zamanda ve nitelikli bir biçimde sunma vb. işlemler de mezunlar tarafından yapılmaktadır. Yirminci yüzyılda meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte ,bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan gereksinim de artmaktadır. Bilgi kaynaklarının basılı formdan her türlü kitle iletişim araçlarına kadar çeşitlilik göstermesi araştırmacılar için bilgi kaynağına ulaşmayı önemli hale getirmiştir. Bu nedenle endeks, öz dergisi gibi ikincil kaynakların üretilmesi ve kullanıma sunulması önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.
 

Çalışma Alanları

Bilgi ve belge yöneticisi mezunları, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde,yayınevlerinde, özel kuruluşların arşiv ve dökümantasyon merkezlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı bilgi ve belge yöneticilerine duyulan gereksinimi daha da artırmaktadır.
 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının Maaşı

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Mezun olanlar Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında “Kütüphaneci” kadro unvanlı personel olarak ta istihtam edilebilmektedir.
Öte yandan, genellikle memuriyete 8/1 seviyesinden başlayan diğer teknik lisansiyerlerin aksine “Kütüphaneci” unvanlı olanlar 9/1 seviyesinden memuriyete girmekte, ayrıca kalkınmada öncelikli yerlerde görev yaptıklarında yararlandıkları ek özel hizmet tazminatı oranı da diğer teknik lisansiyerlere göre daha düşük olmaktadır.Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu olanlar atandıkları takdirde 9/1 yada 8/1 taabi memur olarak iş başı yapmaktadır. Ortalama maaşlarında ara sıra farklılıklar olsada genel olarak min 3700- ile 3900 arası iş başı yaptırılmaktadır.Eş ve çocuk durumu,döner sermaye gibi etkenler ile birlikte bu oran daha da yükselebilir.
 

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu