Türkçe Çalışma ve Etkinlik KağıtlarıTürkçe Konuları

Bile Edat mı-Bağlaç mı ? Kısaca Çözümsel Anlatım

Bile Edat mı-Bağlaç mı ? Birçok öğrenci, bile edatı varmıdır? sorusu üzerinden detaylı bir şekilde sorgulama gerçekleştirmekte ve “bile”nin edat mı bağlaç mı olduğunu anlamayı istemektedir. Bunun için ilk önce edat nedir, bağlaç nedir, sorularının cevaplanması gerekir.

Bile Edat mı-Bağlaç mı ? Edat ve bağlaç konuları öğrencilere ilkokuldan itibaren öğretilir. Peki ama edat ve bağlaç nedir ve her ikisinin özellikleri nelerdir? Peki TDK (Türk Dil Kurumu) nediyor?

Bağlaç Nedir?

Bağlaç nedir ? Öğrencilere ilkokuldan itibaren öğretilenCümleleri, söz dizimlerini ya da kelimeleri birbirine bağlayan kelimeler bağlaç olarak adlandırılır. Pek çok bağlaç, cümle içerisinde değer kazanır. Bağlaçların cümle içerisinde birbirleri arasında anlam ilgisi bulunan ya da görev bakımında ortak olan sözcük ya da cümleleri birbirine bağlaması, Türkçe sınavlarında bu önemli sözcük türünün sorulmasını mümkün hale getirir.

Birçok insan tarafından merak edilen bile edat mıbağlaç mı sorusu kapsamında temelde şu cevabı vermek olanaklıdır: Bir bağlacın cümle içerisinde çıkarılması cümlenin anlamında değişmeye neden olmaz. Fakat edat cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında bozulma meydana gelir.

En sık kullanılan bağlaçlar; fakat, ama, çünkü, ile (ve anlamı verirse bağlaçtır), ve vb. olarak sıralanabilir. Peki ama edat tam olarak nedir ve edatların özellikleri nelerdir?

Edat Nedir?

Tek başına anlamı bulunmayan, cümle içerisinde yer alan anlam kazanan ve farklı tür ve görevdeki sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelimeler, edat olarak adlandırılır. Edat nedir sorusunun, “bile”nin edat mı yoksa bağlaç mı olduğunun anlaşılmasında çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

Edatlar tek başlarına herhangi bir anlam içermedikleri için cümle içerisinde değer kazandıklarını belirtmek olanaklıdır. Peki ama en sık kullanılan edatlar hangileridir?

En Sık Kullanılan Edatlar

En sık kullanılan edatlar, temelde edat nedir sorusunun çok daha iyi bir şekilde cevaplanabilmesini olanaklı hale getirmektedir. Sıklıkla kullanılan edatlara örnek vermek gerekirse; ile (ve anlamında değilse edattır), yalnız (“sadece” anlamında kullanılırsa edattır), rağmen, sanki, üzere, -e karşı, -e doğru vb. kelimeler, edat olarak kullanılır.

Bu kelimelerin her biri, dikkat edilirse tek başlarına herhangi bir anlam ifade etmemekte olup bir cümleye girdiklerinde anlamlı bir bütün oluştururlar.

Bile Edat mı-Bağlaç mı ?

Pek çok kimse tarafından merak edilen bile edat mı sorusu kapsamında, “bile”nin bir bağlaç olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bağlaçlar cümleden çıkarıldıklarında bir anlam değişmesi olmaz. Bu durum “bile” için de geçerlidir. Aşağıdaki örnekler, bu konunun derinlemesine bir şekilde anlaşılmasını olanaklı hale getirir:

  • Sen bile bu kitabı okumadıysan hiç kimse okumaz. (“Bile” cümleden çıkarıldığında herhangi bir anlam değişmesi olmaz.)
  • Okulda bile kimseyle konuşmazdı.
  • Tatile bile gitmek istemiyordu.

Dikkat edilirse cümlelerin çoğunda “bile”, “da, de” görevinde kullanılmış. Buradaki “da, de” bağlaçtır ve buradan bile “bile”nin bağlaç olduğu anlaşılabilir. Aynı şekilde cümlelerde yer alan “bile” kelimelerini çıkardığımızda cümlelerde bozulma meydana gelmez. Bağlaçların da cümleden çıkarılması, cümlenin anlamında herhangi bir bozulmaya sebep olmadığı için bile edat mı sorusuna bağlaçtır cevabını vermek olanaklıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu