Türk Dili ve Edebiyatı

Beş Hececiler ve Beş Hececilerin Şiir Özellikleri

Beş Hececiler ve Beş Hececilerin Şiir Özellikleri

Milli Edebiyat döneminde birçok şair bulunmasına rağmen kimi şairler kimi özellikleriyle öne çıkmışlardır. Bunda hiç şüphesiz Ziya Gökalp’in yönlendirmesi ve desteği etkili olmuştur. Bu dönemde öne çıkan şairlerden bir kısmı “Beş Hececiler” adıyla anılanlardır.

Beş Hececiler

Şiir yazmaya 1910’lu yıllarda başlayan bir kısım genç şair, ilk şiirlerinde Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şiirin etkisi altında kalmışlardır. Ancak daha sonra Genç Kalemler hareketinin savunduğu görüşleri benimsemiş, Ziya Gökalp’in etkisi altında kalmışlardır. Özellikle Ziya Gökalp’in yönlendirmesiyle şiirlerinde aruz ölçüsünü terk etmişler, hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlamışlardır.

Bunlara “Beş Hececiler” denmesinin nedeni, hareketin öne çıkan beş şairinden dolayıdır. Yoksa aynı dönemde heceyle şiir yazarı birçok şair daha vardır. Ancak yaşları ve şiir tarzları birbirine yakın olan Faruk Nafiz Çamlebel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon beş hececi olarak anılmıştır.

Beş hececiler asıl şiirlerini Cumhuriyet döneminde yazmışlardır. Bu yüzden kimi araştırmacılar bu grubu Cumhuriyet döneminin içinde değerlendirmeyi daha uygun bulmuşlardır.

Beş Hececilerin Şiir Özellikleri

» Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.

» Şiirde sade, özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

» İlk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.

» Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

» Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir.

» Dize kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamışlar yeni yeni biçimler aramışlardır.

» Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu