AraştırmaA'dan Z'ye Tüm Ülkelerin Listesi

Avustralya Nüfusu, Tarihi ve Bayrağının Anlamı

Avustralya’Nüfusu, Tarihi ve Bayrağının Anlamı; Avustralya aynı ad ile anılan kıta ülkesidir. Kıtanın bir diğer ismi ise Okyanusya kıtasıdır. Resmi ismi Avustralya Milletler Topluluğu olan devlet, güney yarım kürededir ve Hindistan Denizi ile Büyük Okyanus arasınca uzanmaktadır. Avustralya’nın başkenti Canberra’dır. Ülkenin en büyük şehri ise ülkenin başkenti olarak bilinen Sidney’dir. 7.692.024 kilometre kare üzerinde kurulu olan devlet bu yüzölçümü ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 6. Ülkesidir. Ülke ile ilgili bir diğer dikkat çekici istatistik ise ülkenin kıta devleti olmasından dolayı yaklaşık olarak 25.760 kilometre sahil şeridine sahip olmasıdır.

Avustralya’nın Nüfusu

Avustralya’nın nüfusu 2016 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre 23.401.892 olarak belirlenmiştir ve 2021 yılında tahmini olarak ülke nüfusunun 25.726.900 olması beklenmektedir. Bu nüfus içerisinde pek çok farklı etnik kökenden yurttaşa rastlamak mümkündür ve ülkenin anayasal düzlemde resmi olarak belirlenmiş bir dilinin olmadığı da bilinmektedir. Dolayısıyla Avustralya’nın dili resmi olarak yoktur. Federal anayasal parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkenin, %31,65’ini İngilizler, %9,08’ini İrlandalılar, %7,65’ini İskoçlar, %4,29’unu İtalyanlar, %4,09’unu Almanlar, %3,37’sini Çinliler, %1,84’ünü de Yunanlılar oluşturmaktadır. Bu azınlık oranlarına karşın ülkede yerli Avustralyalıların toplam nüfusa oranı ise yaklaşık olarak %37,13 şeklindedir. 

Avustralya’nın Tarihi

Avustralya’nın tarihi ise kıtanın yerlileri olan Aborijinlere dayanmaktadır. Yaklaşık olarak 42.000 ile 48.000 yıl öncesine dayanan ilk yerleşim izlerine kıta üzerinde rastlamak mümkündür. 18. Yüzyılın sonlarına doğru kıtaya Avrupalılar tarafından yapılan akınlar ile birlikte kıta yerlileri ile Avrupalılar arasında ikili ilişkiler kurulmuştur. Kıtaya yapılan ilk akının ise Hollandalı bir denizci olan Williem Janszoom tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Söz konusu denizci kıtanın genel bir haritasını çıkarmış ve bu kıtaya New Holland adını vermiştir. 1788 yılında ise İngilizler tarafından ziyaret edilen kıta, dünyanın geri kalanı ile olan ilişki ağını bu tarihlerden sonra gerçekleştirmeye başlamıştır. Birleşik Krallığın etkisiyle bugünkü siyasal düzlemini inşa eden Avustralya ekonomisi, dünyanın en büyük 13. Ekonomisi olarak dikkat çekmektedir.

Avustralya’nın Bayrağının Anlamı

Avustralya’nın bayrağının anlamı, trajik bir hikayeyi içerisinde barındırmaktadır. Mavi zemin üzerine 4’ü aynı olmak üzere farklı boyutlarda koyulmuş yıldızlardan oluşan bayrağın sağ üst bölümünde ise Birleşik Krallığın bayrağının küçük bir izdüşümü yer almaktadır. Avustralya bayrağı içerisinde birleşik Krallığın bayrağının yer almasının temel sebebi ise ülkenin uzun bir süre boyunca Birleşik Krallığın sömürgesi ve denetiminde yer almasıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu