Atasözleri

Atasözleri ve Anlamları

Atasözleri ve Anlamları

Bu yazımızda sizlere dilimizde en çok kullanılan atasözlerini ve anlamları paylaşacağız.

Atasözü Nedir?

Bir düşünceyi, bir öğüdü, az çok dolaylı olarak, kısaca fakat geniş anlamlı biçimde belirten ve eskiden beri söylenegelen sözlere (Sav, mesel, darbımesel, meşhur söz, atalar sözü”) atasözü denir. Atasözleri, söz varlığı kalıplan (söz öbekleri) içinde, halktan çıkıp halkın ruhunu etkilemesi bakımından önemlidir. Atasözleri, halk kültüründe değer yargılarının bir göstergesidir. Bu sözleri söyleyeni belli değildir. Atasözleri, buya da birkaç cümleden oluşarak yargı bildirir. Söyleniş yönüyle ölçülü, uyaklı ve konuşma cümlelerinden oluştukları için zihinde kolayca kalırlar. Halkın kültürünü yansıtan kalıplaşmış bu özlü sözler, halka yol gösterici özelliği nedeniyle sıkça kullanılırlar. Dünyanın çeşitli yörelerinde doğmuş olan atasözleri karşılaştırıldığında çoğunlukla aynı özlü düşünceleri ifade ederler. Hepsinde de uyak, ses yinelemesi ve çeşitli sözcük oyunları vardır.

Atasözlerinin Özellikleri

Atasözlerinin özellikleri, biçim özellikleri ve anlatım özelliklerinden giderek ele alınmaktadır. Genel kural niteliğinde olan atasözleri, çeşitli anlatım biçimlerinde söylenmiştir. Bunlar:

Anlam yönünden atasözlerinin, altı ana özelliği vardır.

  • Atasözleri, toplumsal olayların nasıl olageldiklerini, gözlem ve deneme sonucuna dayanarak bildirirler: “Bir baş soğan bir kazanı kokutur” gibi Bazı atasözleri ise olaylardan alacağımız dersi de açıkça gösterirler. “Öfke ile kalkan ziyan ile oturur” gibi.
  • Atasözleri, doğa olaylarının nasıl olageldiğini gözleme dayanarak söylerler: “Irmak kenarına çeşme yapılmaz”… gibi.
  • Atasözleri, denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt verirler: ”Ayağını yorganına göre uzat”… gibi.
  • Atasözleri, bilgece sözlerle düşüncemize ışık tutarlar: “Ağaca balta vurmuşlar, Neyleyim sapı bendendir” demiş”… gibi.
  • Atasözleri, töre ve gelenekleri söylerler: “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır”… gibi.
  • Atasözleri, halkın inanışlarını söylerler: ”Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane”… gibi.

 

Atasözleri ve Açıklamaları

Haflere göre sıraladığımız aşağıdaki listede atasözleri ve anlamları veya açıklamalarını öğrenmek istediğiniz atasözü harfine tıklayarak ilgili atasözüne ulaşabilirsiniz.

A Harfiyle Başlayan Atasözleri
B Harfiyle Başlayan Atasözleri
C Harfiyle Başlayan Atasözleri
Ç Harfiyle Başlayan Atasözleri
D Harfiyle Başlayan Atasözleri
E Harfiyle Başlayan Atasözleri
F Harfiyle Başlayan Atasözleri
G Harfiyle Başlayan Atasözleri
H Harfiyle Başlayan Atasözleri
İ Harfiyle Başlayan Atasözleri
I Harfiyle Başlayan Atasözleri
K Harfiyle Başlayan Atasözleri
L Harfiyle Başlayan Atasözleri
M Harfiyle Başlayan Atasözleri
N Harfiyle Başlayan Atasözleri
O Harfiyle Başlayan Atasözleri
Ö Harfiyle Başlayan Atasözleri
P Harfiyle Başlayan Atasözleri
R Harfiyle Başlayan Atasözleri
S Harfiyle Başlayan Atasözleri
Ş Harfiyle Başlayan Atasözleri
T Harfiyle Başlayan Atasözleri
U Harfiyle Başlayan Atasözleri
Ü Harfiyle Başlayan Atasözleri
V Harfiyle Başlayan Atasözleri
Y Harfiyle Başlayan Atasözleri
Z Harfiyle Başlayan Atasözleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu