Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Antropoloji Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Antropoloji Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Antropoloji Bölümü Hakkında Genel Bilgiler ; Antropoloji, fizik ya da biyolojik antropoloji ve sosyal / kültürel antropoloji olmak üzere iki büyük bölüme ayrılabilir.

Bu bölümlerden birincisi, insanın fizik yapısının ve davranışının evrimi, eskinin ve günümüz insan topluluklarının birbirlerinden farklı biyolojik özellikleri ile ilgilenen biyolojik antropoloji; ikincisi, insan toplumlarını ve kültürlerini araştıran bölümdür. Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgiler adlı makalemizi okuduktan sonra Antropoloji nedir?, bu programın amacı? ,bu bölümde okutulan dersler nelerdir?,Antropolog olabilmek için gereken nitelikler ve mezun olduktan sonra kazandıkları unvan ve yapabilecekleri işlerle ilgili tüm detaylı bilgilere sahip olacaksınız.
 

Programın Amacı

Antropoloji (insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri, toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapar.

Antropoloji Mesleği Hakkında Bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Fizik Antropoloji: İnsanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştıran, toplumun genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. (Bu dalda ayrı bir lisans programı vardır ve bu, kitabın “Fizik Antropoloji” bölümünde açıklanmıştır).

Paleoantropoloji: Fosil-insanbilim anlamına gelen paleoantropoloji, geçmişte ve bugünde insanın canlılar dünyasındaki yerini, primat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve çevreleri ile ilişkilerini uygulamalı bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.

Sosyal Antropoloji: Bu bilim dalı geçmişte yaşamış ve çağımızda yasamakta olan çeşitli toplumların ve bir toplumda değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür – kişilik ilişkisini, toplumsal değişmeyi belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.
 

Antropoloji Bölümünde Okutulan Belli Başlı Dersler

Antropoloji bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yılda ilgili programların giriş dersleri verilmekte ve öğrenim ilerledikçe programlara özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Antropoloji programında okutulan dersler alanlara göre değişiklik göstermektedir. Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanlarında okutulan belli başlı dersler, genel paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, röntgenometri, fotometri, evrim ve evrim tarihi, biyometri ve istatistik grafik metotları, genetik ilkeleri, yasayan ırklar, el izlerinin antropolojisi, evrimin genetik temelleri gibi derslerdir. Sosyal antropoloji alanında ise ekoloji ve kültür, aile antropolojisi, akrabalık ilişkileri, kültür değişmesi gibi dersler okutulur.
 

Antropolog olabilmik için Gereken Nitelikler

Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.Antropoloji (insanbilim) Mesleği Hakkında Bilgiler adlı yazımızı okuduktan sonra bu bilgilere kısmen ulaşmış olacaksıız.
 

Antropoloji Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Antropoloji bölümünü bitirenlere “Antropoloji Lisans Diploması” verilir ve diplomada öğrenim görülen program belirtilir. Örneğin, Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim dalı gibi. Mezunlar, “Antropolog” unvanı ile görev almaktadırlar. Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yasama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olur.
 

Çalışma Alanları

Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA, Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Fizik antropoloji programı mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda antropologlar Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde giderek artan oranda görev almaktadırlar.
 

Antropologların Maaşları

Antropoloji okuyan kişilerin maaşları büyük bir değişiklik gösterebilir. Üniversitede devam etmek isteyen kişilerin akedemisyen maaşları ile değerlendirilirler. Kamuda görev alan antropologlar 3000 TL ile 5000 TL aralığında çalışırlar.

Diğer taraftan alanında başarısını kanıtlamış antropologların maaşı çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Özel sektör gerçekten kaliteli antropologları ihtiyaç duyduğunda doğrudan bu kişilere yönelir ve haliyle maaş oranlarıda yükselir ve ortalama min. 5000 tl den başlayan maaşlarla iş başı yaptırılır.
 

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu