8. Sınıf Paragraf Testi Çöz

8. Sınıf Paragraf Testi Çöz

Bu sayfamızda sizler için 8. Sınıf Paragraf Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz. Paragraf konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Paragrafta Anlam Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

8. Sınıf Paragraf Testi Çöz

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

Tebrikler - 8. Sınıf Paragraf Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Zamanın akışı, bayramda daha bir yavaşlar. Bu sebepledir ki yaşanan ne varsa değerinden çok öte izler bırakır. Böylece her zamanki sıradan gün; kabartma resimler ve yazılar gibi belirir, öne çıkar. Bayramlarda bütün kadınlar güzel, bütün erkekler şefkatli, bütün çocuklar sevimli­dir.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eski bayramlara duyulan özlem
B
Bayramın diğer günlerden farkı
C
Zamanın önemi
D
Bayramların sosyal dayanışmaya katkısı
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragra­fın giriş cümlesi olamaz?
A
Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler, kural­lara uymak zorundadır.
B
Bir kitabın her okunuşta aynı zevki vermesi onun değerini gösterir.
C
Ancak, şairin bu kitaba girmemiş şiirleri de vardır.
D
Bir memlekette kültürü yaratanlar, o memle­ketin kültürlü insanlarıdır.
Soru 3
Yazılı metinler, eskiden tomar biçimindeymiş. Kim akıl etmişse kağıdı dikdörtgen biçiminde üst üste koymaya başlamış. Böylece kitap say­falarının hem önüne hem arkasına yazma ola­nağı sağlanmış. Johannes Gutenberg de baskı makinesini icat edince kitap keyfi yaygınlaşmış.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlı­ğıdır?
A
Kitabın Oluşum ve Yaygınlaşma Süreci
B
Matbaanın icadı
C
Yazılı Metinlerin Kalıcılığı
D
Johannes Gutenberg'in Hayatı
Soru 4
Çağımız; bilgi, teknoloji ve kültür çağıdır. Okulda amacımız sadece bir üst sınıfa geçmek, diplo­ma almak olmamalı; bizi her yerde, her toplum­da, her işte ön plana çıkaracak bir eğitim almak olmalıdır. Ülkelerin, ülkemizin nüfusu arttıkça buna daha çok ihtiyaç duyulacağını aklımızdan çıkarmayalım.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgu­lanmıştır?
A
Çağımızın önceki çağlardan çok farklı oldu­ğu
B
Ülkelerin nüfusu arttıkça işsizliğin de arttığı
C
Okulda amacın, kişiyi üstün kılacak eğitimi kazanmak olduğu
D
Çağdaş ülkelerin eğitime, diğer uluslardan daha çok önem verdiği
Soru 5
Sinemada insan eğlenir ama perdeye bakarak. Etrafında kalabalık vardır, bu kalabalığı oluştu­ran insanlar arasında hiçbir duygusal bağ yok­tur. Bu kalabalık içinde eğlenirken bile insan, kendisini yalnız hissedebilir. Büyük şehirler de böyledir. Milyonlar içinde, herkes tek başına kendi kendinedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metnin anahtar kelimeleri birlikte kullanılmıştır?
A
Sinema, insana yalnızlığını unutturamaz.
B
İnsan, sinemada ve kalabalık içinde de ken­dini yalnız hissedebilir.
C
Büyük şehirlerin kendine özgü eğlence biçi­mi vardır.
D
Büyük şehirlerde, aralarında bir bağ olmadı­ğı için insanlar birbirine düşmandır.
Soru 6
İlerlemek, doğrulara ulaşmak için soru sorma­nın inceliklerini bilmek gerekir. Kime, neyi, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl sorduğumuz; cevabın açıklayıcılığını etkileyecektir. Soru sor­mayan; kendini geliştiremez, gerçekleri öğrene­mez. Bilimsel ilerlemelerin bile temelinde soru sormak yatar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Nasıl soru soracağını bilen kişi, gerçeklere ulaşır.
B
Soru sormanın yolunu bilmek, cevabın doyu­rucu olmasını sağlar.
C
Soru sormayanlar, ilerleyemez ve doğruları bulamaz.
D
Bilimsel ve teknolojik ilerleme, akılcı düşün­ceyle sağlanır.
Soru 7
İletişim, çok yönlü bir süreçtir. İletişim; dinleme, tepki verme, coşku ve karşılıklı olarak düşünce­leri anlamaktan oluşur. "Ben söyledim, anlattım, üzerime düşeni yaptım." anlayışı çok yanlıştır. İletişimi sağlayan unsurların birine bile dikkat edilmezse iletişim kazaları meydana gelir.
Bu parçaya göre iletişim kazalarının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İletişimin karmaşık bir süreç olması
B
İnsanların çok çabuk tepki vermeleri
C
Bireylerin üzerine düşeni yapmamaları
D
İletişim ögelerinin bütünün dikkate alınma­ması
Soru 8
Bir yaz akşamı sofrada, dahinin tarifi yapılırken herkes bir görüş ortaya atar. Atatürk de şunları söyler: "Dahi odur ki ileride herkesin kabul ede­ceği şeyleri ortaya koyduğunda, herkes onlara delilik der."
Bu parçada "dahi" ile ilgili vurgulanan düşün­ce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Herkesin sevip saydığı, takdir ettiği insandır.
B
Fikirleri, çevresindekiler tarafından zama­nında doğru anlaşılmayandır.
C
Her zaman en kötü olasılığı bile düşünebi­len kişidir.
D
Geleceği doğru okuyan, güvenilir kişidir.
Soru 9
Yükseklik korkusu, genellikle düşmekten kork­ma ya da boşluktan tedirgin olma diye bilinir. Yükseklik korkusu, aslında bir denge sorunu­dur. Denge; görme, dokunma ve işitme duyuları ile sağlanır. Olağan hareketler sırasında, bütün bu unsurlar kesişir. Olağan dışı bir harekette ise değişik sinirler tarafından bu hareketle ilgili olarak beyne yollanan bilgiler çelişki yara­tır. Beyin, bunları yorumlamakta zorlanır. İşte insan, çok yüksek bir yerde durduğu zaman böyle bir karışıklık meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlı­ğıdır?
A
Duyu Organları
B
Yükseklik Korkusu
C
Beynin İşlevleri
D
Korkularımız
Soru 10
İlköğretim yıllarında bir şiir okuma yarışmasın­da ödül olarak şiir kitabı verdiler. Bu şiir kitabını büyük bir zevkle ve defalarca okudum. Şiire ilgim bu şekilde başladı ve lisede de devam etti. Fakat asıl şiir serüvenim, Türkçe öğretmeni olmamla başlamıştır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A
Kaç tane şiir kitabı yazdınız?
B
Şiir yazarken nelere dikkat ediyorsunuz?
C
Şiire ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?
D
Çocukluk yıllarınız nasıl geçti?
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

⇒ Daha fazla 8. Sınıf paragraf testi çözmek için 8. Sınıf paragraf test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe konularını görmek için 8. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paragraf Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Exit mobile version