8. Sınıf Türkçe Testleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz 4

8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz 4

Bu sayfamızda sizler için 8. Sınıf Fiilde Çatı Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz. Fiilde çatı konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Fiilde Çatı Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz 4

Tebrikler - 8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Yazın doğayla iç içe bir yere gidip anılarımı yazacağım.
2. Yazarın son romanında diğerlerindeki o havayı bulamadım.
3. Camdan giren rüzgarın etkisiyle mumun titrek ışığı söndü.
4. Mühendisler, değişik aletlerle tarlayı enine boyuna ölçmüştü.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ge­çişli bir fiil yoktur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde fiilin nesnesi­ ne göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A
Uçak, Trabzon'a giderken Karadeniz'in üze­rinden geçiyor. (Geçişli)
B
Muhsin Bey, o yıllarda Paşabahçe'deki eski evde otururdu. (Geçişsiz)
C
Babam, her akşamüstü radyoyu açıp ha­berleri dikkatle dinlerdi. (Geçişli)
D
O büyük yangında tarihi köşkün neredeyse tamamı yanmıştı. (Geçişsiz)
Soru 3
Yaz akşamlarında sahildeki çardaklarda geç sa­atlere kadar oturulur.
Aşağıdakilerden hangisi çatısı bakımından bu cümleyle özdeştir?
A
Mutfaktan gelen nefis kokular onu uyku­sundan uyandırmıştı.
B
Biricik oğlunun eğitimi için hiçbir masraf­tan kaçınmamıştı.
C
Yer altı mağarasına dar bir merdivenden ini­liyordu.
D
Hastalığa yakalananların sayısı her geçen gün çoğalıyordu.
Soru 4
Ömer Seyfettin ve arkadaşları Türkçülük akımı­nı ve dilde sadeleşmeyi savunuyordu.
Bu cümlenin çatı özellikleri aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?
A
Etken - Geçişli
B
Etken - Geçişsiz
C
Edilgen - Geçişli
D
Edilgen - Geçişsiz
Soru 5
(1) Millet olarak, büyük küçük demeden hepi­miz okumalıyız. (2) Okuyarak çevremizdeki bü­tün insanlara örnek olmalıyız. (3) Kitapların dünyasından yararlanarak kendimizi geliştir­meliyiz. (4) Okuyan bir toplumun her alanda atılımlar yapacağını unutmamalıyız.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yük­lem geçişli olduğu halde nesne kullanılma­mıştır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 6
Edilgen fiillerin bulunduğu cümlelerde yüklem deki işi yapmadığı halde cümlede özne olarak görev yapan ögeye "sözde özne" denir. Örneğin "Fidanlar bahçeye dikilecek:' cümlesinde "fi­danlar" sözcüğü yüklemdeki işi yapmadığı halde cümlede özne görevinde kullanıldığı için sözde özne olarak nitelendirilir.
Bu açıklamaya göre "insan" sözcüğü, aşağı­daki cümlelerin hangisinde sözde özne ola­rak kullanılmıştır?
A
İnsan, kendisine nasıl davranılmasını isti­yorsa başkalarına öyle davranmalıdır.
B
Makineleşmenin giderek arttığı toplumlar­da insan ikinci plana atılıyor.
C
Kimi zaman insan, kendine en çok güven­diği konularda bile yanılıyor.
D
İnsan, hayattaki bütün zorluklara gücünün yettiği ölçüde direnmelidir.
Soru 7
Köyün genç kızları tarafından el emeği göz nu­ruyla dokunuyor birbirinden güzel kilimler.
Bu cümledeki fiilin çatı özellikleri aşağıda­kilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Etken - Geçişli
B
Etken - Geçişsiz
C
Edilgen - Geçişli
D
Edilgen - Geçişsiz
Soru 8
(1) Yaz aylarında ülkemizin her yöresinde fes­tivaller düzenlenir. (2) Bu festivallerle o yöre­deki ürünlerin tanıtılması amaçlanır. (3) Fes­tival kapsamında düzenlenen etkinliklere ün­lü isimler de katılır. (4) Ünlü isimlerin katılı­mı, festivale gösterilen ilgiyi artırır.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A
1. cümlede özne vardır.
B
2. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.
C
3. cümle, öznesine göre edilgendir.
D
4. cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir.
Soru 9
Biz heyecanla gökyüzüne bakarken ...
Bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa çatı bakımından farklı bir cümle ortaya çıkar?
A
uçurtmanın ipi koptu.
B
kuş sürüsü dağıldı.
C
bir uçak daha geçti.
D
çevremizi köpekler sardı.
Soru 10
Nesne alabilen fiillere geçişli fiil adı verilir. Ör­neğin "Gazeteyi masaya bıraktı." cümlesinde "bırakmak" fiili, "gazeteyi" nesnesini aldığı için geçişli bir fiildir. Geçişli fiillerin bulunduğu cümlelerde nesne bulunmak zorunda değildir çünkü önemli olan, cümledeki fiile bir nesne getirilebilmesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A
Sürekli arama yaptığım için telefonumun şarjı bitmişti.
B
Daha birkaç kilometre gitmeden otobüsün lastiği patladı.
C
Karpuz yüklü eski kamyon, yokuşu güçlükle çıkmıştı.
D
Okul bahçesinde top oynarken arkadaşı­mın kolu kırılmıştı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

» Daha fazla fiilde çatı testi çözmek için 8. sınıf fiilde çatı test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe konularını görmek için 8. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu