7. Sınıf Türkçe Testleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

7. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

7. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

Bu sayfamızda sizler için 7. Sınıf Paragraf Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz. Paragraf konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Paragrafta Anlam Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

7. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

Tebrikler - 7. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ormanın en yoğun, yağışların en bol ve düzenli olduğu bölge, Karadeniz'dir. Bu bölge, yük­sek ağaçlardan oluşmuş ormanlara sahiptir. Akdeniz ve Ege'de ise ormanların büyük bir kısmı makilerle kaplıdır.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
B
Karşılaştırma yapılmıştır.
C
Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.
D
Terim kullanılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A
Bu olanakların yardımıyla sinema günümü­zün en etkili sanatı haline gelmiştir.
B
Önüne yeni bir hedef koymayan yazar, konacağı dalı seçemeyen kuş gibidir.
C
Zeka geç olgunlaşan bir meyvedir.
D
Çocukluk dönemi insanların sevinç ve umut dönemidir.
Soru 3
(1) Çok eski devirlerde Anadolu kadını, günü­müz Anadolu kadınından daha fazla hak ve yetkilere sahip olarak erkeklerin yanında kendi­ne özgü kişiliğini kavramıştı. (2) Her toplumda kadının değişik kademelerde yer alması, hızlı gelişmelerin göstergesi olmuştur. (3) Anadolu kadınının toplum içindeki konumu, sadece analık ve ev kadınlığından ibaret değildi. (4) Ev dışında aktif görevler üstlenerek toplumun daha fazla gelişmesine katkıda bulunuyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
paragraf test
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?
A
Kanunlar, toplum huzurunu sağlamak amacı taşır.
B
Toplumdaki çözülmeyi ondan daha iyi yan­sıtan yazar yoktur.
C
Sanat, halkın kültür düzeyini yükselten bir değerdir.
D
Ormanlar, bir memleketin en önemli doğal zenginliğidir.
Soru 6
Toplu halde yaşamak, duygusal bir varlık olan insanoğlu için gereklidir ve toplu yaşamın bireye yüklediği birtakım sorumluluklar vardır. Çevresinde gördüğü olumsuz, yanlış, zarar verici tutum ve olaylara fiilen olmasa da sözlü biçimde müdahale etmek gibi. Bu durumda doğru olan, mevcut problemi mümkün olduğun­ca ılımlı biçimde dile getirmektir.
Bu paragrafın ana düşüncesi, aşağıdakiler­den hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Herkes ancak anladığını duyar.
B
Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
C
Dil söyler, saklanır; baş belaya katlanır.
D
Önce düşün, sonra söyle.
Soru 7
Fıkra gibi makale de gazete ve dergi yazısıdır. Fıkranın belirleyici niteliklerini taşır makale. Ancak konuyu işleyiş yöntemi bakımından kimi farklılıklar gösterir. Makale okurları bilgilendir­me, onlara kimi gerçekleri öğretme amacıyla yazılır. Bir bakıma kanıtlama yazısıdır. Fıkra ise kanıtlama amacı taşımaz.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
A
Tanık gösterme
B
Örneklendirme
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
Soru 8
Gözleri yüksekte olup güvenle yola çıktıklarını gördüğüm insanların hepsi hedeflerine ulaştılar. Onlar, faydalı bir girişimi asla ihmal etmemiş, işlerine yarayabilecek insanlarla ilgilenmişlerdir. Nice tembeller görmüşümdür, "Parmağımı bile kımıldatmam, ayağıma gelip beni arasınlar." derler. Bu insanlar, aslında kimsenin kendilerine dokunmasını istemezler.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A
Hedefleri olup dikkatli bir şekilde çalışanlar amaçlarına ulaşırlar.
B
Kendilerine güvenmeyen insanlar, başkala­rına da güvenmezler.
C
Yüksekleri hedefleyenler, işlerine yarayacak insanları değerlendirirler.
D
Tembel insanlar, başkaları tarafından keşfe­dilmek isterler.
Soru 9
Hata yapmaktan ne kadar da korkarız. Yanlış bir şey söylerim diye çoğu düşüncemizi kendi­mize saklarız. "Komik olabilirim." diye içimizin gittiği nelerden vazgeçeriz. Hata yapma korku­suyla, öne çıkma olanağını geri çevirir; arkalar­da, ortalarda bir yerde dururuz. Halbuki hata yapmaktan korkmamalıyız.
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Yanlış davranışlarımız, toplum içindeki saygınlığımıza zarar verir.
B
Düşüncelerimizi açıklamalı, hata yapmaktan korkmamalıyız
C
Hata yapmamak için gereksiz konuşmalar­dan kaçınmak gerekir.
D
Sık sık hata yapan insanlar başarılı olamaz­lar.
Soru 10
Aslanın biri, uyuyan bir tavşan bulmuş. Tam tavşanı yiyecekmiş, oradan bir geyik geçmiş. Aslan, tavşanı bırakmış; geyiğin arkasına düş­müş. Tavşan, gürültüden uyanmış; hemen kaç­mış. Aslan da geyiği ta uzaklara kadar kovala­mış ama bir türlü yakalayamamış. Yemek için tekrar tavşanın yanına gelmiş ama gel de tav­şanı bul, tavşan durur mu hiç yerinde? Aslan, "Oh olsun bana! Elimdeki av dururken onu bırakıp da ümit peşinde koşmanın yeri miydi?" demiş.
Aşağıdakilerden hangisi bu masalın başlığı olamaz?
A
Aslan ile Tavşan
B
Boş Ümitlerin Arkasından Koşmak
C
Açgözlülük
D
Tedbirli Olmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

⇒ Daha fazla 7. sınıf paragraf testi çözmek için 7. sınıf paragraf test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. sınıf Türkçe konularını görmek için 7. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paragraf Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu