5. Sınıf Türkçe Testleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi Çöz 4

5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi Çöz 4

Bu sayfamızda sizler için 5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazmanızı rica ediyoruz. Sözcükte Anlam konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Sözcükte Anlam Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi Çöz 4

Tebrikler - 5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir?
A
Kapatın artık şu televizyonu, kafam kazan gibi oldu.
B
Senin bu şakaların da artık kabak ta­dı vermeye başladı.
C
Kazadan sonra iyice kabuğuna çekil­di, kimse ile görüşmüyordu.
D
Her önüne gelene kafa tutmakla bir yere varacağını mı sanıyorsun?
Soru 2
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Yalnız konuşarak, yaparım ederim di­yerek bir yere varılmaz." anlamındadır?
A
Laf lafı açar.
B
Lafı söyle alana, kulağında kalana.
C
Laf torbaya girmez.
D
Lafla peynir gemisi yürümez.
Soru 3
Bulut mu olsam,
Gemi mi yoksa?
Balık mı olsam,
Yosun mu yoksa?
Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmalı, oğlum,
Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.
Aşağıdakilerden hangisi, bu dörtlük­teki altı çizili sözcüklerle aynı kavram alanına girer?
A
toprak
B
ağaç
C
yakamoz
D
orman
Soru 4
El fenerim de çantanın üstündeymiş sözde fakat göremiyorum.
Bu cümlede geçen altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde vardır?
A
Her nedense seninle gelmeye istekli değildi.
B
Aklı sıra beni kandırmaya çalışıyor­du.
C
Onlara çaktırmadan güya konuştuklarımızı yazıyorum.
D
Yok pahasına ellerinden evleri de git­mişti.
Soru 5
Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.
Bu mevsimde buralarda dolu yağar.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Eş seslilik
B
Yakın anlamlılık
C
Eş anlamlılık
D
Zıt anlamlılık
Soru 6
Masanın üstünde bir başka gazete var. Biraz evvel ona göz gezdirdiğim zaman üç havadis görmüştüm.
Bu parçadaki "göz gezdirmek" sözüy­le anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir konu ile ilgili araştırma yapmak
B
Gözünü hiç ayırmadan bakmak
C
Belli etmemeye çalışarak incelemek
D
Derinlemesine incelemeden okumak
Soru 7
Osmanlı Dönemi'nde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da dü­zene sokuyordu. Kusurlu malın, malze­meden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim ama kusurlu çıktı. Böyle durum­larda heyet şikayeti ve sanatkarı dinli­yor. Eğer şikayet eden gerçekten hak­lıysa o ayakkabıların bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatı­sına atılıyordu.
Bu parçadaki açıklamayı karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gürültüye pabuç bırakmamak
B
Pabuç bırakmamak
C
Dili pabuç kadar
D
Pabucu dama atılmak
Soru 8
Bir kişi ne kadar bilgili ve başarılı olursa olsun sürekli mütevazı olmaya çabala­malıdır. Kendisi çok iyi işler yapıyor ola­bilir fakat aynı işi kendisi gibi iyi yapan insanlarla karşılaşabilir. Bu yüzden en iyi olduğunu iddia edip burnu havalarda dolaşmak, insanları küçük görmek ken­dini zor durumda bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Bu parçada anlatılanları en iyi karşı­layan atasözü aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
B
Rüzgar eken fırtına biçer.
C
Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
D
Alçak yerde tepecik kendisini dağ sa­nır.
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi di­ğerlerinden farklı bir anlamdadır?
A
İsin yanına varan is, misin yanına va­ran mis kokar.
B
Körle yatan şaşı kalkar.
C
İtle yatan bitle kalkar.
D
Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
Soru 10
Yüzündeki ışık seli etrafı aydınlatıyordu. Gözlerinin maviliği dipsiz okyanuslar gibiydi. Kafasındaki şapka ile adeta film karesinden fırlamış gibiydi. Kendine has halleri etrafındaki herkesin ilgisini çekiyordu.
Bu metinde geçen altı çizili sözcükle­rin hangisi gerçek anlamı dışında kul­lanılmıştır?
A
şapka
B
maviliği
C
seli
D
ilgisini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

⇒ Daha fazla 5. sınıf sözcükte anlam testi çözmek için 5. sınıf sözcükte anlam test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

Sözcükte Anlam Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu