5. Sınıf Türkçe Testleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

Bu sayfamızda sizler için 5. Sınıf Paragraf Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazmanızı rica ediyoruz. Paragraf konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Paragraf Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4

Tebrikler - 5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Her şey birden bire oldu
Birdenbire vurdu günışığı yere
Gökyüzü birden bire oldu
Mavi birdenbire
Her şey birdenbire oldu
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire
Yemiş birdenbire oldu.
Bir şiirin teması aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Vatan Hasreti
B
Çocukluk Özlemi
C
Baharın Gelişi
D
Yaşama Sevinci
Soru 2
Evrensel bir dildir dans. Sözcükler dille değil, bedenin hareketleriyle iletilir kar­şı tarafa. Duygularınızı yaptığınız dansla bir Afrikalı ya da bir eskimoya rahatlıkla anlatabilirsiniz. Doğayla da bütünleşir dans eden insan. Müzik bir rüzgar olu­verir ve tarladaki başaklar gibi aynı salı­nıma katar dans edenleri ... Ya da çakıl taşlarını hareket ettiren dalgalar gibi in­sanları aynı ezgide buluşturur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Farklı nitelikteki insanlar dans yoluy­la bir araya gelmeyi başarabilir.
B
Dans yoluyla duygu ve düşünceleri­mizi karşımızdakine aktarmak müm­kündür.
C
Dans etmek kişinin kendisinin daha diri, dinamik hissetmesini sağlar.
D
Dansın dilini her insan bilir, konuşur­ken anlaşamasalar da dans ederken anlaşabilirler.
Soru 3
Uskumru, yıllarca İstanbul balıkçılarının tezgahlarında bol miktarda görülmüş ve "fakir balığı" diye adlandırılmıştır. (1) Ne yazık ki 1967 yılına kadar yapılan bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucu Boğaz'da ve Marmara'da azalmış, deniz kirliliğinin de artmasıyla diğer pek çok balık türü gibi yok olup gitmiştir. (2) 17. yüzyılda İstanbul Balıkhanesi, Balıkpazarı'nda, bugünkü Eminönü'nde bulunuyordu. (3) Her türlü balık, buraya getirildikten sonra yirmiyi aşkın dükkanda satışa çıkarılıyordu. (4) Rengarenk balıkların, tezgahlara serildiğinde, bahar mevsiminde bir çiçek bahçesini andırdığı, yüz cins kadar balığın adlarının Rumca ve Türkçe olduğu ifade ediliyor.
Yukarıdaki parça, iki ayrı paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf han­gi cümleyle başlar?
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 4
Her şeyden önce, tükettikleriyle değil, ürettikleriyle anılır ve anılmak ister in­san. "Üretimin" pozitif tınlamaları yanın­da, tüketimin zavallılığı da denebilir bu­na; onun çoğalıp duran karakteri yanın­da eriyip giden, eritip bitiren varlığı ya da ...
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Daha önce yaratılmış bir ürünün benzerini yapmak bize katkı sağla­maz.
B
Kimi insanların bir şey yaratmak yeri­ne olanı tüketmesi normaldir.
C
Bilimsel buluşlar sayesinde yaşamak daha kolay hale gelir.
D
Bir ürün ortaya koymak, şimdi ve da­ha sonra güzel anılmamızı sağlar.
Soru 5
Bebek deniz kaplumbağaları gece yu­murtadan çıktıklarında, etraflarındaki kum tepeciklerinin karanlığına kıyas­la daha aydınlık olan ufuk onları deni­zin güvenliğine doğru yönlendirir. Kum­sallara büyük oteller inşa edildiği zaman bebek kaplumbağalar ufkun denizdeki aydınlığı yerine otellerin parlak ışıkları­na doğru gidiyor. Artık bazı ülkelerin ya­saları, otellerin, bebek kaplumbağaların onları okyanusa yönlendiren hafif ışığı görmelerinin gerektiği birkaç hafta bo­yunca dış ışıklarını kapatmalarını gerek­tiriyor.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi­ne değinilmemiştir?
A
Kimi ülkelerde yavru deniz kaplum­bağaları düşünülerek yasalar değişti­rilmiştir.
B
Yumurtadan çıkan deniz kaplumba­ğaları, ufuk aydınlığına doğru yol alır­lar.
C
Yavru deniz kaplumbağaları onlar için kritik sayılacak süre içinde deniz­le kavuşmalıdır.
D
Yavru deniz kaplumbağaları, otellerin parlak ışıklarını gördüklerinde aldan­maktadır.
Soru 6
Yere atılan çöpleri toplamak sadece çir­kin yığınları ortadan kaldırmaz, ayrı­ca evcil hayvanlarımızın ve vahşi hay­vanların da bunları yemesi veya bunlardan başka şekilde zarar görmesine en­gel olur. Bir süre yerlerdeki çöpleri top­ladığınız zaman, bunun nasıl bağımlılık yaptığını göreceksiniz çünkü gezegeni­mizi temizlemek kendinizi iyi hissettirir!
Bu metinden hareketle aşağıdakiler­den hangisi kesin olarak söylenebi­lir?
A
Çevredeki çöpleri toplayarak kazan­dığımız hisle bunu alışkanlık haline getirebiliriz.
B
Yere atılan çöpleri toplamak sadece belediye yetkililerinin görevi olmama­lıdır.
C
Çevrede temizlik yapmak kendimizi iyi hissetmek için yeterli olmayabilir.
D
Evcil hayvanlarımız çevrenin kirlen­mesine neden olabilmektedir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?
A
Yazın alanında karşılaşılan en önemli sıkıntılardan biri de yaratıcılıktır işte.
B
Düşüncelerimin oluşmasında, kimlik kazanmasında bu yazarların çok bü­yük payı var.
C
Bu ilkenin geçerliliğini, onu birçok olaya uygulayarak sınamak güç bir iş değildir.
D
Ölçülerin, değerlerin, geçmişin, gele­ceğin tamamıyla yitirildiği bir dönem geçiriyorduk.
Soru 8
(1) Çoğumuz sınıfımızı geçmenin ödü­lü olarak sahip olduk ilk bisikletimize. (2) Arkadaşlarımızın bisikletleri neden­se gözümüze hep daha güzel göründü. (3) Düşe kalka bindiğimiz bu ilk bisikle­timizin üzerindeki çiziklere, kolumuzda­ki ya da bacağımızdaki çiziklerden daha çok üzüldük. (4) Biz büyüdükçe bisikleti­miz de yenilendi ve artık onunla evimizin çevresinden daha uzak yerlere gitmeye, doğayı keşfetmeye başladık.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 9
Kumlar incecik, toz zerrecikleri gibi. Za­man gibi kayıp gidiyor avuçlarımdan. Bir karınca sıcak kumda ayakları yan­mış gibi hızlı hızlı gidiyor. Peşinden ko­şup: "Nereye, kime gidiyorsan birlikte gi­delim." diyesim geliyor. Kendi dünyama, insanların dünyasına dönüyorum. Her şey niye bu kadar yavaş ki?
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dokunma duyusundan yararlanılmıştır.
B
Kişileştirme yapılmıştır.
C
Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.
D
Öznel bir anlatım kullanılmıştır.
Soru 10
Başkalarının hayatı, gündemimizin ana maddesi. Kendi hatalarımızı bulmaktan­sa başkalarınınkini arıyoruz. Yanımız­dakileri beğeneceğimize hep uzaktakini beğeniyoruz. Kendimize ayıracağımız zamanı başkalarına ayırıyoruz. Konu komşuyla, çalışma arkadaşımızla, eş, dost, akrabanın hayatıyla, hiç tanı­madığımız ünlülerin ne yapıp ettiğiyle, hayatımıza aslında hiç etkisi olmayacak insanların yaşadıklarıyla ilgilenip onları kendimize mesele ediyoruz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Çevremizdekilerle ne kadar iyi geçi­nirsek o kadar mutlu oluruz.
B
Hatalarımızı değerlendirip onları tek­rarlamamanın yollarını aramalıyız.
C
Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmek yerine kendimize zaman ayırmalıyız.
D
İnsanlık büyük bir aile ve hepimiz o ailenin birer parçasıyız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

⇒ Daha fazla 5. sınıf paragraf testi çözmek için 5. sınıf paragraf test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

Paragraf Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu