5. Sınıf Türkçe Testleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 3

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 3

Bu sayfamızda sizler için 5. Sınıf Paragraf Testi hazırladık testi çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazmanızı rica ediyoruz. Paragraf konusu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Paragraf Konu Anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 3

Tebrikler - 5. Sınıf Paragraf Testi Çöz 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Özgürlüğe, kendimizi bir boşluğa bıra­kır gibi bırakma dürtüsü, bizim özgür­lüğümüzün bir başkasının esaretine yol açacağı tedirginliğiyle kesilir; başkasının esaretiyle kuşatılmışken biz özgür olabi­lir miyiz sorusu büyür içimizde.
Böyle düşünen birinin aşağıdakiler­den hangisini söylemesi beklenir?
A
Bir başkasının başarısı ile kendi ba­şarılarımı karşılaştırmam.
B
İstediklerime ulaşabilmem için baş­kalarından daha çok çaba gösterme­liyim.
C
Benim istediklerimi yapmam başkası­na zarar veriyorsa mutlu olamam.
D
Biri mutlu olacaksa biri üzülebilir, bu doğaldır.
Soru 2
Hava usul usul esmerleşti, karardı. La­civertle gece mavisi arası gökyüzünde ay şimdi daha parlaktı. Önce limon sarı­sıydı, sonra giderek gümüşi oldu. Sanki sararıp soluyordu. Şişli'nin köhnemiş, o bakımsız, geçmiş zaman leylaklı, ceviz ağaçlı arka bahçelerimize ay durup du­rup hayaller serpti.
Bu metin için aşağıdakilerden hangi­si söylenemez?
A
İkileme kullanılmıştır.
B
Benzetmelere yer verilmiştir.
C
Nesnel bir anlatım benimsenmiştir.
D
Varlıkların niteleyici özellikleri veril­miştir.
Soru 3
Şimdi hatırladığıma göre, eve üç yüz lira ödüyordum. Ev sahibim Vehbi Dede'nin paraları sayışı hala gözümün önünde­dir. İki katlı, ahşap güzel bir evdi. Okula yakındı Şırıl şırıl akan derenin yanında- ki kavaklığın kenarına inşa edilmişti. Yıl- larca hep böyle bir evimizin olmasını ha­yal ettik. Tam gönlümüze göre bir ev bul­duk derken bir öğle yemeği sırasında ta­van aniden çökmesin mi? Korkudan yü­reğimiz ağzımıza geldi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olamaz?
A
Bizim Evimiz
B
Ev Sahibinin Cimriliği
C
Hayallerin Sonu
D
Kursakta Kalan Heves
Soru 4
Bir gün subaşının eşeği kaybolmuş. Ka­sabalılar da hayvanı aramaya başlamış­lar. Nasreddin Hoca'ya: "Sen de bağlara bakıver." demişler. Hoca hem arar hem de keyifli keyifli türkü söylermiş. Gören­ler: "Keyfin yerinde Hoca. Bağların ara­sında ne arıyorsun?" demişler. "Suba­şının eşeği kaybolmuş, onu arıyorum." demiş ve birisi sormuş: "Türkü söyle­yerek eşek aranır mı?", "Eee ... " demiş hoca. "El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar."
Bu fıkradan çıkarılması gereken ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başkalarının sıkıntılarını paylaşırsak onlarla bir aile gibi olabiliriz.
B
Hayvanlarına sahip çıkamayan köy­lüler onları kaybetmeye mahkumdur.
C
Birinin yardımına koşalım ki günü ge­lince biz de yardım görelim.
D
Başkalarının sorunları, onları üzdüğü kadar bizi etkilemeyebilir.
Soru 5
Okullar tonla kağıt kullanır. Bu yüzden çok miktarda kağıt tasarrufu yapmak ve pek çok ağacı da kurtarmak için iyi bir yerdir. Öğretmeninizle geri dönüşüm fik­riniz hakkında konuşun. Eğer öğretme­niniz bu fikri beğenirse sınıfınızdaki iste­yen herkes üst kapakları kesilmiş karton kutular getirebilir. Bu kutuları, üzerlerine renkli ağaçlar, çiçekler, dağlar ve göller çizerek süsleyin. Sonra büyük harflerle "AĞAÇLAR! KORUYUN - GERİ DÖNÜ­ŞÜM YAPIN!" yazın.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kağıt tasarrufu için yapılabi­leceklerden biri değildir?
A
Kağıt israfının önüne geçmek için ya­zışmalarda elektronik ortamdan fay­dalanılabilir.
B
Kağıt tasarrufu konusunda öğret- menlerin desteği alınabilir.
C
Okullardaki kağıt israfının önüne ge­çilebilir.
D
Doğadaki unsurların görselleri kullanılarak duyarlık oluşturulabilir.
Soru 6
Siz fark etmeyebilirsiniz ama çevreniz­deki hava, nefes aldığınızda çektiğiniz gaz karışımı dışında pek çok şeyi içe­rir. Havada su buharı, toz, polen ve ba­zen de kirletici maddeler olur. Kirletici maddeler bize zararlı olabilecek şeyler­dir. Peki, kirletici maddeler nereden ge­lir? Hava kirliliği bir orman yangınından gelen duman veya bir fabrikanın baca­sından saçılan kimyasallar olabilir. Hava kirliliği arabalar, kamyonlar, gemiler, oto­büsler, uçaklar ve hatta çim biçme maki­nelerimizden çıkan egzoz gazlarıdır!
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi­ne değinilmemiştir?
A
Kirletici maddelerin başında, moto­sikletlerden çıkan egzoz gazları bu­lunur.
B
Kirletici maddeler, insana zarar vere­bilecek maddelerdir.
C
Soluduğumuz havada su buharı dı­şında maddeler de bulunur.
D
Günlük hayatta kullandığımız birçok motorlu araç havayı kirletmektedir.
Soru 7
Koşulları değiştirmek için mücadele ge­rekli. Anlamlı mücadele için, alışkanlık­lar dünyasını aşmaya yarayan bir istek­liliğe, heyecana, umuda gereksinimimiz var. "İçi geçmiş, yorgun, yılgın insanların dünyasından" silkinip dışarı çıkmak ge­rekiyor. Yaşayabilmenin, canlılığın, can olmanın ateşini içimizde duyuvermek ... "Hayat! Seninle baş etmeye, sendeki zenginliği, mucizeyi keşfe hazırım!" di­yebilmek!
Bu parçaya göre, koşulları değiştir­menin ilk şartı aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Alışkanlıkların dışına çıkan, istek, umut ve heyecan taşıyan bir çaba sergilemek
B
Umudunu kaybetmeyen insanların sorunlarına ortak olmak
C
Yeni yerler görmeye, yeni insanlar ta­nımaya açık olmak
D
İçinde bulunduğu koşullardan şikayet
Soru 8
Hep başkalarını dinliyoruz, onların yar­gılarıyla sanki gizli bir eldeki heykeltıraş kalemi, bizi toplumun istediği bir heyke­le dönüştürüyor. Taştan, dilsiz, ruhsuz, duygusuz heykeller oluyoruz.
Bu metinden hareketle aşağıdakiler­den hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
Başkalarının nelerden hoşlandığını çok önemsiyoruz.
B
Kendi düşüncelerimizle hareket ede­rek bir yere varmamız güç.
C
Heykel yaparken özgür hareket et­meliyiz.
D
Başkalarının düşüncelerine göre ha­reket etmek bizi bir heykele çeviriyor.
Soru 9
(1) Kars, yalnız kahramanlar değil, şa­irler yatağıdır. (2) Ramazan aylarında Kars kahveleri "aşık" diye anılan halk şairleri ile dolar taşar. (3) Her kahvenin bir gedikli aşığı vardır. (4) Aşıklar, saz elde, gurbet sızısı gönüllerde, diyar di­yar dolaşırlar. (5) Elinde sazı ile sahura kadar taptaze milli masallar anlatır.
Bu parçadaki numaralanmış cümle­lerden hangisi, düşünce akışını boz­maktadır?
A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 10
........ Anne ve babasının elinde bir kitap ya da dergi gören çocuk, anne ve ba- basına özenerek kitaplara ilgi duyar. Bu özenti çocukta kitap sevgisinin temelini atar. Ne yazık ki toplumumuzda insanlar ya kitap okumayı sevmezler ya da bu­nun için zamanları olmadığından yakı­nırlar. Böyle bir ortamda yetişen çocuk ise kitaplara karşı ilgisiz olur.
Düşüncenin akışına göre, bu parça­nın ilk cümlesi aşağıdakilerden han­gisi olabilir?
A
Çocuklara anlamadığı kitaplar verilir­se çocuk okumaktan soğur.
B
Toplum için yararlı olan gençler, kitap okuyanlar arasından çıkar.
C
Çocuklar, kitap okuma konusunda kendilerine en yakın olanları örnek olarak seçerler.
D
İlköğretim düzeyindeki çocuklarda görülen temel eksiklik, kitap okuma alışkanlığının olmamasıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

⇒ Daha fazla 5. sınıf paragraf testi çözmek için 5. sınıf paragraf test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

Paragraf Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu