The news is by your side.

- Advertisement -

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 4

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 4

Bu sayfamızda siz değerli öğrencilerimiz için 5. sınıf noktalama işaretleri test soruları hazırladık. Testleri çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane net yaptığınızı yazabilirsiniz. Noktalama işaretleri konusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için noktalama işaretleri konu anlatımı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 4

Tebrikler - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Size bir anımı anlatayım ( ) Ben çocukken bir oyuncağım vardı ( ) onunla oyun oynar ( ) onu her yere yanımda götürürdüm ( )
Parçadaki parantezlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A
( , ) ( ! ) ( , ) ( ! )
B
( : ) ( ; ) ( ' ) ( . )
C
( . ) ( , ) ( , ) ( . )
D
( ! ) ( , ) ( ' ) ( . )
Soru 2
Sinemadan, Oya'yla birlikte çıktık. Yolu­muzun üzerindeki kitapçıda biraz oya­lanıp evlerimize gittik. Kapıda babam karşıladı beni. Nerede kaldın kızım, seni merak ettim, dedi.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi tır­nak içine alınmalıdır?
A
Sinemadan, Oya'yla birlikte çıktık.
B
Yolumuzun üzerindeki kitapçıda biraz oyalanıp evlerimize gittik.
C
Nerede kaldın kızım, seni merak et­tim.
D
Kapıda babam karşıladı beni.
Soru 3
Birkaç hafta geçmemiş ( ) Mert'in oda­sındaki eşyalar bir bir solup silinmeye ( ) yok olmaya başlamış ( ) sonunda koltuk ( ) masa ( ) kağıt ve mürekkep hokkası kalmış bir tek ( )
Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işa­retleri getirilmelidir?
A
(:) (,) (,) (;) (,) ( ... )
B
(,) (,) ( ... ) (,) (,) (.)
C
(,) (,) (;) (,) (,) (.)
D
(,) (,) ( ... ) (,) (;) (.)
Soru 4
Odamda şiirlerimi daktilo ederken Kara Haydar'ın yedi yaşındaki oğlu ( ) kapıyı açarak içeri girdi. Hiç konuşmadan dakikalarca daktiloya baktı ( ) Sonra şunları söyledi hayranlıkla ( ) "Ne güzel çalıyorsun ( ) Benim babam da kemen­çe çalıyor."
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A
(;) (!) (:) (.)
B
(;) (.) (:) (!)
C
(,) (.) (;) (.)
D
(,) (.) (:) (!)
Soru 5
"Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır." cümlesindeki virgülün göreviyle benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, ba­dem gözlü olur.
B
Elma; armut, muz ve üzümden yararlıdır.
C
Murat; Hasan, Ali ve Osman'dan daha çalışkanmış.
D
Deniz, arkasına bile bakmadan bek­leyen otobüse binip gitti.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde soru işare­ti (?) yanlış kullanılmıştır?
A
Kredinin son ödeme gününü hatırlı­yor musun?
B
Bulguru ayıkladın mı, suyunu ısıttın mı, tenecereyi çıkardın mı?
C
Bizimle dönecek misin burada birkaç gün daha kalacak mısın?
D
Arabamı nereye bıraktım, bir türlü ha­tırlamıyorum?
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti kullanılmaz?
A
Hey buraya baksana
B
Oh be dünya varmış
C
Salih Abi buraya gelsene
D
Her yerde mis gibi çiçek kokusu
Soru 8
Bülbül, kargaya sormuş (1)
(2) Dünyada buradan daha güzel bir yer var mı?
Karga şöyle karşılık vermiş (3)
(4) Olduğunu sanmıyorum.
Parçada yay ayraçla belirtilen yerlerden hangilerine konuşma çizgisi getirilmelidir?
A
1-2
B
2-3
C
1-4
D
2-4
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adlara getirilen kesme işaretinin (') kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmış­tır?
A
ABD'de okuyan çok arkadaşı varmış.
B
1985 'te Almanya'da büyük bir yangın meydana geldi.
C
Öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyarette bulundular.
D
İstanbul, Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktadır.
Soru 10
Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözü­nü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz.
Bu cümledeki yay ayracın görevi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Bir söze alay, kinaye veya küçüm­seme anlamı kazandırmak için kul­lanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.
B
Cümlenin yapısıyla doğrudan doğ­ruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır.
C
Tiyatro eserlerinde konuşanın hare­ketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.
D
Alıntıların aktarıldığı eseri veya yaza­rı göstermek için kullanılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

⇒ Daha fazla 5. sınıf noktalama işaretleri testi çözmek için 5. sınıf noktalama işaretleri test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

Noktalama İşaretleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

Yoruma kapalı.