The news is by your side.

- Advertisement -

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 4

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 4

Bu sayfamızda siz değerli öğrencilerimiz için 5. Sınıf Kök ve Ek test soruları hazırladık. Testleri çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane net yaptığınızı yazabilirsiniz. Kök ve Ek konusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için yapım eki ve çekim eki konu anlatımı sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 4

Tebrikler - 5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aralık .... yağan kar bütün yolları kapat­mıştı.
Dost... kavramının önemini her seferin­de vurguluyordu.
Bilgi .... insanlar çok konuşur ama boş konuşur.
Sağlık .... insanlar spor ve beslenmeye dikkat ederler.
Aşağıdaki eklerden hangisi, bu cüm­lelerde boş bırakılan yerlerden her­hangi birine getirilemez?
A
- sız
B
-cı
C
- lık
D
- lı
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler türemiş yapıdadır?
A
Eskiden insanlara daha çok güvenirdi..
B
Bu parkta çocukluğum geçti benim.
C
Dostluk bilinci çocuklukta aşılanmalıdır.
D
Birçok insan kendi hatalarını görmez.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizi­li sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Salgın hastalıklar ülkeyi tehdit edi­yordu.
B
Önemli bir işi olduğunu söyledi.
C
Birkaç günlüğüne ailece tatile gidi­yorlarmış.
D
Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu.
Soru 4
"-lık" eki aşağıdaki cümlelerden han­gisinde eklendiği sözcüğe "yer" anla­mı katmıştır?
A
Gözlüğünün camı kırılınca çok sinir­lenmişti.
B
Onun için küçük, insanlık için büyük bir adımdı.
C
Kitaplık için o kadar çok kitap biriktir­mişti ki...
D
Yazlıkta bir sürü arkadaşı olduğu için tatili iple çekiyordu.
Soru 5
soru
A
1.
B
3.
C
4.
D
2.
Soru 6
Sözcüğün yapım eki almış haline "göv­de" denir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumundadır?
A
Huzurlu bir hayatın özlemini çekiyor­du.
B
Koskoca adam çocuk gibi ağlıyordu.
C
Uykulu gözleriyle etrafa bakıyordu.
D
Susuzluktan solan çiçeklerine çok üzülmüştü.
Soru 7
soru
A
2.
B
1.
C
4.
D
3.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birden çok yapım eki almıştır?
A
Eldeki tüm veriler tek tek karşılaştı­rıldı.
B
Köyde herkes tarafından tanınırdı babam.
C
Akşam oldu mu şehre hüzün çökerdi.
D
Bu vatan, ne zorluklarla kazanıldı!
Soru 9
Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kulla­nılmıştır?
A
Bir dizi operasyondan sonra sağlığı­na kavuştu.
B
Gezi sonunda gözlemlerini bir kitapta topladı.
C
Ya Bodrum'da ailesinin yanında ge­çirmeye karar verdi.
D
Ka çalışmaları sonucunda pek çok tarihi eser bulundu.
Soru 10
soru
A
Dördüncü cümlede hem isim hem fiil kökü olarak kullanılan ortak kök var­dır.
B
İkinci cümlede isim köklü birden çok sözcük vardır.
C
Birinci cümlede birden çok yapım eki almış sözcük vardır.
D
Üçüncü cümlede isimden fiil yapmış yapım eki kullanılmamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Yapım Ekleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ Daha fazla 5. sınıf kök ve ek testi çözmek için 5. sınıf kök ve ek test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

Yoruma kapalı.