The news is by your side.

- Advertisement -

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 3

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 3

Bu sayfamızda siz değerli öğrencilerimiz için 5. Sınıf Kök ve Ek test soruları hazırladık. Testleri çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane net yaptığınızı yazabilirsiniz. Kök ve Ek konusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için yapım eki ve çekim eki konu anlatımı sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 3

Tebrikler - 5. Sınıf Kök ve Ek Testi Çöz 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A
Başarılarını
B
Misafirlere
C
Konuşmacılara
D
Konuklarımız
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi di­ğerlerinden farklı türde bir kökten tü­remiştir?
A
Kırılgan
B
Boşlukta
C
Sonsuzluk
D
Başlangıç
Soru 3
Türkçede hem isim hem fiil olarak kulla­nılabilen kökler vardır. Bunların kök çe­şidi, aldıkları eklerle ve cümledeki kulla­nımlarıyla belirlenir.
Bu açıklamaya örnek bir kullanım aşağıdaki altı çizili sözcüklerin han­gisinde yoktur?
A
Barış içinde yaşamayı bütün dünya insanları hak ediyor.
B
Her sabah gökyüzünü maviye boya­rım.
C
Bütün gün ağlamaktan gözleri şişti.
D
İyi bir kitap gerçek bir hazinedir.
Soru 4
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki sözcüğün türünü değiştirmemiştir?
A
Duygularıyla hareket ettiği için ger­çekleri göremiyordu.
B
Düzenli çalışmaları ona her konuda kazandırdı.
C
Okuyucusunun isteklerini dikkate alan yazar başarılı olur.
D
Her konuda bilgili olduğunu göster­meye çalışırdı.
Soru 5
"-gi" yapım eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek aldığı için ses değişik­liğine uğramıştır?
A
Sevgi dolu bakışları vardı.
B
Görgü kurallarından haberi yoktu.
C
Atkısını alıp kar topu oynamaya çıktı.
D
Kalemi ve silgisini evde unutmuş.
Soru 6
"Başarılı öğrencilerin hedefleri büyüktür." cümlesinde geçen sözcüklerden han­gisi türemiş yapılı değildir?
A
büyüktür
B
hedefleri
C
başarılı
D
öğrencilerin
Soru 7
1. Islanmışın yağmurdan korkusu ol­maz
2. Her koyun kendi bacağından asılır.
3. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
4. Biz yokken ne konuşuldu?
Yukarıda numaralanmış atasözleri­nin hangisinde, altı çizili sözcük aldı­ğı ekle isim olmuştur?
A
3.
B
1.
C
4.
D
2.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangiside "-cı/-ci" eki eklendiği sözcüğe mes­lek anlamı kazandırmıştır?
A
Gözcü olarak kulenin tepesinde bek­liyordu.
B
Sektörde öncü bir kuruluşta işe baş­lamış.
C
Mahalledeki ayakkabıcı kapanmış.
D
Ben de öğrenciyken izciydim.
Soru 9
1. Bir çöplükte iki horoz ötmez.
2 Son pişmanlık fayda etmez.
3. Bitli baklanın kör alıcısı olur.
4. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.
Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almıştır?
A
3.
B
1.
C
4.
D
2.
Soru 10
ek kök soru
A
2.
B
4.
C
3.
D
1.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Yapım Ekleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ Daha fazla 5. sınıf kök ve ek testi çözmek için 5. sınıf kök ve ek test soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 5. sınıf Türkçe konuları için 5. Sınıf Türkçe Konuları sayfamızı edebilirsiniz.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2020

Yoruma kapalı.