Fen Bilimleriİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

4. Sınıf Fen Konuları ve Müfredatı Yeni Dönem 2022-2023

4. Sınıf Fen Müfredatı

 1. Sınıf fen konuları; Milli Eğitim Bakanlığı’nın son müfredatına uygun olarak başlıklar ve üniteler halinde verilecektir. Toplam olarak 8 üniteden oluşur. 4. Sınıf fen konuları yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri ile dünya ve evren konuları ile başlar.

4. Sınıf Fen Müfredatı

 1. Sınıf fen müfredatı; yer kabuğunun yapısı, madenler, fosillerin oluşumu, dünyamızın hareketleri gibi konularla başlar. 4. Sınıf fen konuları; besinlerimiz ile canlılar ve yaşam ünitesi ile devam eder. 4. Sınıf fen müfredatı için önemli olan besin içerikleri ve canlı yaşamı gibi konulara değinilir.
 2. Sınıf fen müfredatı kuvvetin etkileri ile fiziksel olaylar konularıyla sürdürülür. Kuvvetin etkileri ile fiziksel olaylar konularıyla sürdürülür. 4. Sınıf fen konuları kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerine, mıknatısın uyguladığı kuvvete ve konuya dair ayrıntıları içerir. 4. Sınıf fen müfredatı ikinci dönem başlığı olan maddenin özellikleri ile madde ve doğası konusuyla devam eder.
 3. Sınıf fen müfredatı maddeye dair tek çok ayrıntılı konuya değinilir. Maddeyi niteleyen özellikler, maddenin ölçülebilir özellikleri, maddenin halleri gibi özel çok sayıda konu; 4. Sınıf fen konuları alanına dahildir. 4. Sınıf fen müfredatı maddenin ısı etkisiyle değişimi konusuyla ilerler.
 4. Sınıf fen müfredatı; saf madde ve karışım başlığı ile devam eder. 4. Sınıf fen konuları açısından önemli diğer bir konu da aydınlatma ve ses teknolojileri ile fiziksel olaylardır. 4. Sınıf fen müfredatı aydınlatma teknolojileri konusuna açıklık getirir.
  4.sınıf fen konuları
  4.sınıf fen konuları

4. Sınıf Fen Dersi İçeriği

 1. Sınıf fen dersi içeriği bakımından oldukça geniştir. Işık kirliliği, geçmişten günümüze ses teknolojileri, ses kirliliği gibi çok sayıda başlar sahiptir. 4. Sınıf fen konuları başlığı altında oldukça önemli konulardır. 4. Sınıf fen dersi içeriği insan ve çevre ile canlılar ve yaşam ünitesi ile sürdürülür.
 2. Sınıf fen dersi içeriği bakımından oldukça zengindir. 4. Sınıf fen konuları içinden bilinçli tüketici kavramı, kaynakların kullanımında tasarruf, su elektrik ve besin kaynaklarını tasarruflu kullanımı gibi oldukça önemli konulara değinilir. 4. Sınıf fen dersi içeriği basit elektrik devreleri ile fiziksel olaylar devam eder.
 3. Sınıf fen dersi içeriği basit elektrik devreleri ile bu devreleri oluşturan elemanların işlevi konularını da içerir. 4. Sınıf fen dersi içeriği kapsamında çeşitli devre elemanları ile elektrik devresi kurulur. 4. Sınıf fen konuları temel olarak bu başlıklardan oluşur.

4. Sınıf Fen Bilimleri Son Müfredatı

 1. sınıf fen bilimleri son müfredatı toplam 8 üniteden oluşur. 4. Sınıf fen konuları ilk olarak yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri yani dünya ve evren ünitesi ile başlar. 4. Sınıf fen bilimleri son müfredatı yani canlılar ve yaşam ünitesi ile devam eder.
 2. Sınıf fen bilimleri son müfredatı kuvvetin etkileri yani fiziksel olaylar konuları ile ilerler. 4. Sınıf fen konuları için önemli bir başlıktır ve kuvvete dair bilgiler verir. 4. Sınıf fen bilimleri son müfredatı maddenin özellikleri yani madde ve doğası ünitesi ile sürer.
 3. Sınıf fen bilimleri son müfredatı 5 ünite olarak aydınlatma ve ses teknolojileri yani fiziksel olaylar kavramını ele alır. 4. Sınıf fen konuları içinde yer alan diğer ünite insan ve çevre yani canlılar ve yaşam ünitesidir. Basit elektrik devreleri yani fiziksel olaylar ile fen ve mühendislik uygulamaları ünitesi, 4. Sınıf fen bilimleri son müfredatı konusunda yer alır.

4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri

Yer Kabuğunun Gizemi

Dünyamızın Hareketleri

2. Ünite: Besinlerimiz

Besinler ve Özellikleri

3. Ünite: Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

4. Ünite: Maddenin Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Maddenin Halleri

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Saf Madde ve Karışım

4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Maddenin Özellikleri

Işık Kirliliği

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Ses Kirliliği

5. Ünite: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Aydınlatma Teknolojileri

Uygun Aydınlatma

6. Ünite İnsan ve Çevre

Bilinçli Tüketici

7. Ünite Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları

Basit Elektrik Devresi Kurulumu

8. Ünite Fen ve Mühendislik Uygulamaları

Uygulamalı Bilim

Sonuç

Sonuç olarak; 4. Sınıf fen bilimleri müfredatı oldukça geniş bir konu ve ünite yapısına sahiptir. Öğrenciler için diğer fen derslerinde temel olacak şekilde ayrıntılı bilgiler sunulur.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu