Din Kültürüİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

12. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

12. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

12. sınıf Din Kültürü konuları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 12. sınıf Din Kültürü müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Din Kültürü 1. Dönem Konuları

» Din-Bilim İlişkisi
» İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
» İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
» Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
» Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
» Türklerin Müslüman Olmaları
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:

✓ Ebu Hanife
✓ Cafer es-Sadık
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
✓ Maturidi
✓ Şafii
✓ Eş’ari
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
✓ Ahmet Yesevi
✓ Mevlana Celaleddin-i Rumi
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
✓ Ahi Evran
✓ Hacı Bektaş-ı Veli
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
✓ Yunus Emre
✓ Sarı Saltuk
✓ Hacı Bayram-ı Veli
» Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
✓ Hacı Bayram-ı Veli
» Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
» Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
» Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

 

Din Kültürü 2. Dönem Konuları

» Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
✓ Yesevilik
✓ Kadirilik
» Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
✓ Rifailik
✓ Mevlevilik
» Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
✓ Nakşibendilik
✓ Alevilik-Bektaşilik
» Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
» Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
» İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
» Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
» Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
» Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler
» Hinduizm
» Budizm
» Konfüçyanizm
» Taoizm

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

12. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu