Coğrafyaİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

12. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)

12. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)

12. sınıf Coğrafya konuları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 12. sınıf Coğrafya müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Coğrafya 1. Dönem Konuları

» Ekstrem Doğa Olayları
» Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
» Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal Ve Kültürel Etkileri
» Şehirleşme, Göç Ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri
» Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler
» Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler
» Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
» Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
» Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
» Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler

Coğrafya 2. Dönem Konuları

» Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
» Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
» Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
» Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
» Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
» Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
» Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
» Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
» Enerji Taşımacılığı
» Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
» Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
» Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
» Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

12. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu