Araştırmaİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

11. Sınıf Sosyoloji Konuları (2021-2022)

11. Sınıf Sosyoloji Konuları (2021-2022)

11. sınıf Sosyoloji konuları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 11. sınıf Sosyoloji müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Sosyoloji 1. Dönem Konuları

» Sosyoloji Nedir?
» Sosyoloji ve Toplum
» Sosyolojinin Doğuşu
» Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri
» Sosyalleşme Kavramı
» Sosyalleşme Sürecini Etkileyen Unsurlar
» Sosyalleşme, Yaşam ve Toplumsal İlişkiler
» Toplumsal Konum, Statü, Rol ve Saygınlık
» Toplumsal Değerler ve Normlar
» Toplumsal Kontrol
» Toplumsal Sapma
» Toplumsal Yapıyı Oluşturan Ögeler
» Toplumsal Etkileşim Tipler
» Toplumsal Tabakalaşma
» Toplumsal Hareketlilik ve Çeşitleri
» Toplumsal Değişme
» Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
» Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları
» Modernleşme ve Küreselleşme
» Toplumsal Gelişme ve Öğeleri
» Toplumsal Bütünleşmenin Önemi
» Toplumsal Çözülmenin Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Sosyoloji 2. Dönem Konuları

» Kültürün Farklı Anlamları
» Kültürün Öğeleri
» Kültürün İşlevleri
» Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı
» Kültürün Temel Kavramları
» Kültürün Temel Kavramları Arasındaki İlişki
» Kültürlenme ve Kültürleşme
» Toplumların Farklı Kültürel Tutumları
» Kültürler Arası Etkileşim
» Toplumsal Kurum Nedir?
» Toplumsal Kurumların İşlevleri
» Toplumsal Yaşam, Sosyalleşme ve Aile
» Evlilik ve Boşanma Ailenin Sürekliliği
» Aile Modelleri
» Kadın, Aile ve Toplum
» Atatürk’ün Kadın Haklarına Verdiği Önem
» Eğitimin Toplumsal Yaşam ve Sosyalleşme Sürecindeki Önemi
» Atatürk ve Eğitim
» Din, Toplumsal Yaşam,
» Atatürk ve Laiklik
» Ekonomi ve Toplumsal Yaşam
» Ekonominin Bileşenleri
» Ekonomik Sistemler ve Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri
» Siyaset Kurumu ve Temel Kavramları
» Siyasal Yönetim Biçimleri
» Demokrasi ve Toplumsal Yaşam
» Atatürkçü Düşünce Sisteminde Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

11. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu