Din Kültürüİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

11. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

11. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

11. sınıf Din Kültürü konuları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 11. sınıf Din Kültürü müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Din Kültürü 1. Dönem Konuları

» Varoluşun ve Hayatın Anlamı
» Ahiret Âlemi
» Ahirete Uğurlama

✓ Vefat edenin vasiyet ve borçları
✓ Tekfin ve teçhiz
» Ahirete Uğurlama
✓ Cenaze namazı
✓ Taziye ve Kur’an okuma
✓ Dua etmek
✓ Hayır yapmak
» Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
» Hz. Muhammed’in Şahsiyeti
» Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
» Hz. Muhammed’e Bağlılık ve İtaat
» Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler
» İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet
» Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
» Allah İçin Samimiyet: İhlas
» Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
» Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim

 

Din Kültürü 2. Dönem Konuları

» Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
» Allah Yolunda Mücahede: Cihat
» İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
» Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler
» İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
» Yeni Dinî Hareketler
» Kur’an’dan Mesajlar: En’âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet
» Yahudilik
» Hıristiyanlık

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

11. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu