Coğrafyaİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

11. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)

11. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)

11. sınıf Coğrafya konuları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 11. sınıf Coğrafya müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Coğrafya 1. Dönem Konuları

» Biyoçeşitlilik
» Madde Döngüleri ve Enerji Akışı
» Su Ekosistemler
» Nüfus Politikaları
» Türkiye’nin Nüfus Politikaları
» Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
» Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
» Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri
» Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
» Doğal Kaynaklar
» Türkiye’deki Doğal Kaynaklar
» Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
» Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Coğrafya 2. Dönem Konuları

» Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
» Türkiye’de Sanayi
» İlk Kültür Merkezleri ve Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
» Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
» Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
» Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler arası Etkileşimde Rolü
» Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
» Bölgesel ve Küresel Örgütler
» Doğal Kaynak Kullanımı Ve Çevresel Etkileri

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

11. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu