Din Kültürüİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

10. sınıf Din Kültürü konuları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 10. sınıf Din Kültürü müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda sizler için liste haline getirdik.

Din Kültürü 1. Dönem Konuları

» Allah İnancı ve İnsan
» Allah’ın Varlığı ve Birliği
» Allah’ın İsim ve Sıfatları
» Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
» İnsanın Allah İle İrtibatı
» Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
» Kur’an-ı Kerim’de Gençler
» Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
» Hz. Muhammed ve Gençler
» Bazı Genç Sahabiler:

✓ Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali
✓ Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam
» Bazı Genç Sahabiler:
✓ Genç Bir Öğretmen: Mus’ab b. Umeyr
✓ Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd
✓ Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel
» Bazı Genç Sahabiler:
✓ Genç Bir Âlim: Hz. Aişe
✓ Genç Bir Anne: Hz. Fatıma
✓ Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir
» Bazı Genç Sahabiler:
✓ Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib
» Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
» Din ve Aile
» Din, Kültür ve Sanat
» Din ve Çevre
» Din ve Sosyal Değişim

Din Kültürü 2. Dönem Konuları

» Din ve Ekonomi
» Din ve Sosyal Adalet

✓ Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
» İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
» İslam Ahlakının Kaynakları
» Ahlak ve Terbiye İlişkisi
» İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar:

✓ Yalan
✓ İftira
» İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar:
✓ Mahremiyetin ihlali (tecessüs)
✓ Gıybet
✓ Haset
» İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar:
✓ Suizan
✓ Hile
✓ İsraf
» İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar:
✓ İsraf
» Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
» Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
» Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
» İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar:

✓ Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik)
✓ Şia (İmamiye ve Zeydiye)
» İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
✓ Hanefilik
✓ Malikilik
» İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
✓ Şafiilik
✓ Hanbelilik
» İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
✓ Caferilik
» Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

10. Sınıf Konuları ve Müfredatı

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

YKS-TYT Puan Hesaplama

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu